Till innehållet
Allmänt

Kundapoteket i H-huset öppnar i juli

H-huset

Den nya byggnaden, H-huset, som byggs på Vasa centralsjukhus område i Sandviken är nu på slutrakan, varför man så småningom kan rikta in sig på att flytta in i de nya lokalerna. Kundapoteket blir det första som tar i bruk den nya byggnaden. Därefter kommer Vasa stads social- och hälsovårdsmottagningar och -avdelningar stegvis flytta in i huset från och med slutet av året.

H-husets siluett har redan en längre tid synts i stadsbilden. Och i byggprojektet arbetar man som bäst med gårdsarbeten och med att finslipa interiören. Projektalliansen Bothnia High 5 som svarar för byggprojektet överlåter byggnaden till Österbottens välfärdsområde i augusti–september.

– Då är byggnaden klar och vi kan påbörja våra förberedelser inför flytten, säger verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö.

Efter själva byggarbetena måste ännu mottagningar, polikliniker och vårdavdelningar inredas och utrustas med allt som behövs i arbetet. Likaså kräver installationen och ibruktagningen av den datateknik och de digitala verktyg som används i arbetet och utbildningen av personalen också sin tid.

– H-huset är inte bara en ny byggnad, utan skapar också ett nytt sätt att arbeta. Vi måste därför ge introduktionen av personalen sin tid för att servicen ska löpa smidigt när personalen får flytta in, fortsätter Svartsjö.

Kundapoteket öppnar sina dörrar först

Kundapoteket som öppnar sina dörrar den 4 juli är den första enheten som inleder sin verksamhet i H-byggnaden. Ett kundapotek är något som man redan länge önskat sig till centralsjukhusets område. Apotekare Samuli Ojala ansvarar som företagare för verksamheten vid apoteket.

– Arbetet med apotekets interiör och datatekniska system är nu nästan klart. Vi ställer nu i ordning lager och anställer personal till apoteket. Lagren ska i fortsättningen inrättas och utvecklas i samråd med de andra aktörerna på sjukhusområdet. Målet är att få ett sortiment som betjänar dem som uträttar sina ärenden på området så bra som möjligt. Kundapoteket är öppet för alla, inte alltså bara för dem som besöker sjukhuset eller H-huset, berättar Samuli Ojala.

Från och med den 4 juli kommer att apoteket att vara öppet från måndag till fredag kl. 8–16 och på lördag kl. 10–16.

Både mottagningsverksamhet och vårdavdelningar flyttar in i H-huset

Välfärdsområdets egna tjänster i Vasa kommer att flytta in i H-huset stegvis. De första verksamhetsenheterna flyttar in i slutet av 2022. För kunder och patienter kommer den största förändringen bli att hälsostationernas skötar- och läkarmottagningar nu kommer att finnas på ett och samma ställe. All verksamhet kommer ändå inte att flytta, för exempelvis rådgivningsverksamheten och mun- och tandvården kommer att fortsätta med sin verksamhet på olika håll i Vasa.

– Behovet av friska, moderna lokaler som stöder ett mångprofessionellt samarbete är stort. Vi är glada för att flytten äntligen närmar sig, konstaterar direktören för Österbottens välfärdsområde Marina Kinnunen.

H-husets tjänster

 • Uppskattningsvis 326 000 kundbesök per år
 • Primärvårdens skötar- och läkarmottagningar
 • Specialiserade sjukvårdens polikliniker och åtgärdsenheter
 • Mental- och missbrukarvård, från öppenvård till avdelningsvård
 • Fysioterapi
 • Dialysverksamhet
 • Specialiserade sjukvårdens vårdavdelningar
 • Servicerådgivning
 • Apotek
 • Utrymmen för föreningar och frivilligverksamhet
 • Café-, kiosk- och restaurangverksamhet