Till innehållet
Allmänt

Kontakter till välfärdsområdet i löne- och arvodesärenden  


Välfärdsområdet sköter från och med 1.9 de lönetjänster som tidigare sköttes av Mico Botnia. Från och med 1.9 ska kontakter i löneärenden ske enligt följande: 

  • Korttidsvikarier kontaktar närchefen på den enhet där de jobbat. Närchefen utreder ärendet inom välfärdsområdet. 
  • Arvodestagare (såsom närståendevårdare och stödpersoner) kontaktar kontaktpersonen inom socialvården, som utreder ärendet med HR-enheten. 
  • Övriga arvodestagare (såsom konsulter, erfarenhetsexperter och förtroendevalda) är i kontakt med kontaktpersonen på den enhet de utfört sitt uppdrag eller sekreteraren inom respektive organ. Dessa utreder ärendet med HR-enheten. 

Välfärdsområdets egen personal är i kontakt via den interna servicekanalen (HR-help).