Till innehållet
Välfärdsområdesreform

Kinnunen föreslås bli direktör i välfärdsområdet

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.

Marina Kinnunen föreslås väljas till direktör för Österbottens välfärdsområde. Bakom förslaget står en enhällig beredningsgrupp bestånde av fullmäktiges och styrelsens presidier. 

Marina Kinnunen, ekonomie doktor, sjukskötare, var den enda sökande av tjänsten. Hon arbetar idag som direktör för frivilliga samkommunen Österbottens välfärdsområde.

– Kinnunen har en mycket gedigen arbetserfarenhet inom området, brett nätverk och känner mycket väl till hur servicen fungerar och är uppbyggd i hela Österbotten. Tack vare sin breda kunskap anlitas hon ofta som sakkunniga i vård och omsorgsfrågor nationellt.  Således är hon en av de främsta experterna i Finland inom området, bland annat då det gäller service på båda nationalspråken och patientsäkerhet, säger fullmäktigeordförande Mikko Ollikainen, som fungerade som ordförande för beredningsgruppen. 

– Vi får en oerhört kompetent direktör som känner Österbotten, har ett strategiskt kunnande och har fokus på vår huvuduppgift. Det känns fint att få jobba med henne som styrelseordförande, och jag är övertygad om att vi i styrelsen kommer att ha ett välfungerande samarbete med henne, säger styrelseordförande Anne Salovaara-Kero.

Förslaget behandlas i välfärdsområdets styrelse 4 april. Valet av direktör sker på fullmäktigemötet den 11 april. 

– Vi är mycket bättre förberedda än andra välfärdsområden men ändå återstår massor med jobb innan det nya välfärdsområdet är i gång i början av 2023. Ju förr valet av direktör kan göras desto bättre. Vi ska komma ihåg att vi lever i exceptionella tider med bland annat corona vilka påverkar mycket den dagliga verksamheten inom denna sektor. Det är viktigt att vi är funktionsdugliga, säger Ollikainen.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.