Till innehållet
Kundtidning Hembesöket

Jourhavande socialarbetare ser livet i all dess brokighet

Telefonen ringer mitt i meningen. Jourhavande socialarbetare Minna Burman går tillbaka till sitt arbetsbord och ljudet från tangentbordet börjar ackompanjera hennes lugna röst när hon pratar med en klient som akut behöver socialservice.

– Så här är det. På morgonen när man börjar arbeta så vet man inte hur dagen kommer att bli, säger Minna Burman med ett skratt när hon avslutat samtalet och lagt ner sin arbetstelefon på bordet bredvid sin Virve-telefon, dvs. den telefon som är ansluten till myndighetsnätverket. Båda telefonerna följer tätt med henne när hon arbetar.

Social- och krisjouren i Österbottens välfärdsområde har nog ett direktnummer, men dessutom kan jouren få samtal via nödcentralen. De här samtalen är ofta uppdrag som kräver samarbete av många olika myndigheter. Polisen, mödra- och skyddshemmet, hemvården, hälso- och sjukvårdens jour- och akutmottagning är exempel på några aktörer som Burman har att göra med dagligen.

– Många vet inte att man kan få kontakt med en socialarbetare dygnet runt. Vem som helst kan akut behöva socialservice, och inte bara människor som på något sätt är marginaliserade eller utsatta, påminner Burman.

Råd till klienter och yrkespersoner

Cirka hälften av den jourhavande socialarbetarens arbetsuppgifter är på något sätt förknippade med barnskydd. Det kan exempelvis vara en förälder som blivit akut utmattad eller fått psykiska problem eller ett barn som bor med våldsamma föräldrar eller föräldrar som använder rusmedel eller ungdomar som använder rusmedel eller rymmer hemifrån eller från en inrättning.

– På dagtid kan vi få samtal från skolor eller daghem när personalen vill veta om de måste göra en barnskyddsanmälan. Men även barnläkare och polisen tar kontakt.

Den jourhavande socialarbetaren kan också vara till hjälp när till exempel en närståendevårdare plötsligt blivit sjuk eller när en klient inom specialomsorgen eller en äldre person snabbt behöver intervallvård.

– Vi sköter också om de bostadslösas problem. I sådana situationer måste vi bedöma om den bostadslösa behöver nödinkvartering, en tågbiljett till hemorten eller om hen i främsta hand är i behov av service som finns till för missbrukare.

Begäran om hjälp för äldre personer kommer ofta via nödcentralen. När socialarbetaren ska hjälpa en person som fallit där hemma eller en dement person som irrar utomhus samarbetar socialarbetaren alltid tätt med både hemvården och den prehospitala akutsjukvården. Burman konstaterar att en äldre persons funktionsförmåga kan rasa snabbt och då behöver den äldre snabbt få stöd och hjälp.

Uppgifterna inom det akuta krisarbetet kan exempelvis vara förknippade med olycksfallsoffer eller personer som förlorat sitt hem i en brand.

– I det här arbetet lär man sig att stå ödmjuk inför livet, samtidigt som man får se livet i all dess brokighet. Det är det som är arbetets salt. Jag vet att jag har ett meningsfyllt arbete, säger Burman.

På social- och krisjouren kan vilken veckodag som helst vara jäktig eller lugn. Minna Burman vet av erfarenhet att en nödsituation kan uppstå när och var som helst. ” När vi fått ett uppdrag så är det på vårt ansvar att se till att det blir skött. På kvällar och veckoslut är det de jourhavande socialarbetarna som har ansvaret.”

”Vi tar oss dit där vi behövs”

Snart ringer telefonen igen. Det här samtalet berör ett halvfärdigt ärende som Burman väntat på sedan morgonen. En jourhavande socialarbetare måste vara exceptionell stresstålig, flexibel och förmå hantera många uppgifter samtidigt.

På tjänstetid ger de jourhavande socialarbetarna främst råd och hjälp till dem som ringt om var de kan söka hjälp, men på kvällar och veckoslut tar social- och krisjouren hand om brådskande socialvårdsuppdrag i hela Österbottens välfärdsområde, från Larsmo till Kristinestad. Nästa år kommer även Kronoby att höra till välfärdsområdet.

– Vi har ingen klientmottagning, utan vi tar oss dit där vi behövs. Tröskeln att åka är lika låg oberoende om behovet finns i Kaskö eller Nykarleby.

Burman konstaterar att ibland blir man tvungen att vända på himmel och jord när man försöker reda ut klientens situation och var skon egentligen klämmer för att kunna hjälpa klienten. Ofta räcker det med att klienten i lugn och ro får diskutera med en yrkesperson för att situationen ska lugna ner sig.

Via jouren kan man få hjälp i de flesta akuta situationer, men jouren kan inte fatta några beslut som berör ekonomiska stöd. Sådana ärenden och andra icke brådskande ärenden sköts under tjänstetid på den verksamhetsenhet som ligger närmast klienten.

– När vi skött den akuta fasen tar en annan yrkesperson över hanteringen av ärendet.

Du kan läsa mer om socialvården i årets första nummer av vår kundtidning Hembesöket.