Till innehållet
Allmänt

I fortsättningen får Kasköborna sin mun- och tandvård i Närpes

Mun- och tandvården i Kaskö förändras vid årsskiftet. Hyresavtalet för tandkliniken i staden har sagts upp och invånarnas mun- och tandvård ordnas i fortsättningen i Närpes.

Kasköbornas mun- och tandvård ordnas efter årsskiftet vid tandkliniken i Närpes. På grund av personalbristen i Kaskö har Kasköbornas mun- och tandvård redan från och med i våras ordnats med hjälp av tillfälliga arrangemang. Kunder har hänvisats till både Kristinestad och Närpes. Österbottens välfärdsområde vill med arrangemanget trygga att befolkningen i hela området får en högklassig och trygg service.

– Vi har nu beslutat att göra arrangemanget bestående och slå samman mun- och tandvårdsenheterna i Kaskö och Närpes, och således fortsätter verksamheten efter årsskiftet i Närpes, berättar Österbottens välfärdsområdes ledande tandläkare Hanna Kangasmaa.

Mun- och tandvården i Kaskö har redan länge haft det svårt att rekrytera anställda.

– Mun- och tandvårdsenheten i Kaskö har varit helt avskild från den övriga social- och hälsovårdsverksamheten, vilket har försvårat rekryteringen av anställda, medan tandkliniken i Närpes har fler anställda, varför det kollegiala stödet också finns nära till hands.

De kunder som valt Kaskö hälsocentral som sin hälsostation ska alltså i fortsättningen sköta sina mun- och tandvårdsärenden i Närpes. Den som i fortsättningen vill sköta sina tandvårdsärenden i Kristinestad måste också välja att sköta sina andra hälsostationstjänster, liksom läkar- och skötarmottagningar, i Kristinestad.

Tandkontrollen för barn blir mer individuell

Österbottens välfärdsområde har förenhetligat skolelevernas periodiska tandvårdskontroller. Praxisen i kommunerna har varierat och i en del kommuner har man kontrollerat tänderna årligen. I fortsättningen planeras mun- och tandvården mer individuellt och kontrollerna ordnas i linje med förordningen på den första, tredje, femte och åttonde klassen.

– I samband med kontrollerna ser man alltid över barnens behov av mellankontroller. Förebyggande åtgärder prioriteras för att man i tid ska hitta eventuella problem i mun och tänder och således kunna åtgärda dem, varför man nödvändigtvis inte ens behöver några korrigerande åtgärder i fortsättningen, förtydligar Kangasmaa.

Före stängningen av tandkliniken i Kaskö och flytten till Närpes har påverkansorgan, såsom ungdomsfullmäktige och Österbottens välfärdsområdes klientråd för personer i arbetsför ålder hörts. Dessutom har man begärt utlåtanden av Kaskö och Närpes städer. Förändringarna träder i kraft 1.2.2023.

Tandkliniken vid Närpes huvudhälsostation

– Adress: Kyrkvägen 6, 64200 Närpes
– Tandvård ordnas endast med tidsbokning, telefonnummer 06 218 9100.
– Jourmottagning med tidsbokning måndag-torsdag kl. 8.00–16.00 och fredag kl. 8.00–15.00
– Kasköborna kan boka tider till Närpes tandklinik från och med 1.2.2023.