Till innehållet
Allmänt

Hur mår unga i Österbotten? Föreläsningsserie startar i mars

På våren 2023 startar en föreläsningsserie om ungas välmående i Österbotten. De föreläsningar som startar i slutet av mars är fokuserade på de utmaningar som unga kan ha med psykisk hälsa och rusmedel.

Föreläsningarna är riktade till unga med mentalvårds- och rusmedelsrelaterade problem, deras anhöriga och yrkesutbildade personer som arbetar med unga. På varje föreläsning håller också en erfarenhetsexpert ett inlägg.

– Vår avsikt är att lyfta fram de erfarenhetsexperter som finns i Österbottens välfärdsområde för att vi ska bli bättre på att dra nytta av deras erfarenheter och expertis även i vår verksamhet, berättar Mari Viljamaa som är projektchef för projektet Prima Botnia.

De mentalvårds- och rusmedelsrelaterade utmaningar som unga ställs inför är aktuella, varför Viljamaa anser att det är viktigt att arrangera en föreläsningsserie just nu.

– Många föräldrar har önskat sig dylika föreläsningar. I och med att så många unga mår dåligt hoppas vi att erfarenhetsexperternas erfarenheter ska öka förståelsen men också vara till hjälp för de anhöriga, säger Viljamaa.

Föreläsningsserien som arrangeras tillsammans av Österbottens välfärdsområde och Österbottens föreningar är ett pilotförsök som ska vidareutvecklas på basis av den inkomna responsen och arrangeras på nytt i höst med nya teman.

Vårens föreläsningar

  • 21.3.2023 kl. 17-19 Skam kan göra det svårt att söka hjälp
  • 4.4.2023 kl. 17-19 Ätstörningar
  • 19.4.2023 kl. 17-19 Användning av rusmedel
  • 3.5.2023 kl. 17-19 Självdestruktivt beteende
  • 16.5.2023 kl. 17-19 Spelberoende

Föreläsningarna ordnas i Österbottens föreningars organisationscenter på Korsholmsesplanaden 44, 65100 Vasa. Vill man delta i föreläsningarna på plats måste man anmäla sig i förväg, men man kan också delta via Teams. Föreläsningarna är gratis.

Förutom erfarenhetsexperternas inlägg håller även representanter för organisationer och välfärdsområdet inlägg. På den första föreläsningen får vi lyssna på erfarenhetsexpert Marit Björkqvist, Jarkko Pirttiperä från Österbottens välfärdsområde och Viveca Salminen som berättar om kamratstöd och Toivo-applikationen. Talarna på vårens andra föreläsningar meddelas senare.

Mer information:

Mari Viljamaa, projektchef, tel. 040 6116857