Till innehållet
Allmänt

Har du en personlig assistent? Bered dig på assitenternas strejk

Strejk som berör personliga assistenter utvidgas från huvudstadsregionen till hela landet. Strejkvarsel har gets för tiden 6.6-12.6.2023

JHL:s strejk berör personer som arbetar i arbetsskiften i lönegrupp A, som börjar tisdagen 6.6.2023 juni klockan 00:01. Strejken slutar på måndagen 12.6 klockan 23:59.

Personliga assistenters arbetsuppgifter i lönegrupp A är sådana, att där inte ingår läkemedelsvård eller andra vårduppgifter.

Utanför strejken är sådana arbetsuppgifter, som inte kan lämnas bort utan att blir en fara för liv och hälsa.

Gör så här:

Under strejken kan du som arbetsgivaren ha personliga assistenter att utföra arbetsuppgifter som inte deltar i strejken. Som arbetsgivare kan du också använda vikarier och inhoppare.

Om du har servicesedel för personlig assistans, använd den. Även en anhörig kan fungera som personlig assistent under strejken. Om en anhörig är assistent under strejken, ta kontakt med funktionshinderomsorgen i anslutning om lönebetalning för de arbetade timmarna.

Ta kontakt med funktionshinderomsorgen i fall att du behöver stöd med att ordna vikarie.

Ifall du har något att fråga eller problem med att hitta vikarie, ta kontakt i första hand med din egen socialarbetare/socialhandledare inom funktionshinderomsorgen.

Funktionshinderomsorgens handlednings- och informationstelefon har service under vardagar kl. 08.00-16.00. Telefon nummer 040 805 1772 Utanför strejken fungerar handlednings- och informationstelefonen på vardagar kl. 9-11.

Socialjourens telefon ger service under dygnets alla timmar telefon 06 218 9555