Till innehållet
Allmänt

Från en förändring till en annan – samkommun blir välfärdsområde

Det är dags att tacka och gratulera. Den största organisationsförändringen i Österbottens historia har blivit verklighet och nu har organisationen med över 7 000 anställda inlett sin verksamhet.

Tack! Till dig som jobbar och har lärt dig nya arbetsuppgifter, klarat av förändringen med de nuvarande uppgifterna, hjälpt din kollega med nya användarnamn, hjälpt kunden hitta rätt service och orkat hålla dig positiv, även om det inte alltid gått som en dans.

Tack! Till dig som är förman och enträget orkat kontrollera listor, informerat om förändringen, outtröttligt diskuterat och lyssnat på dina arbetstagares tankar om förändringen, sökt information och tryggat att servicen fortlöpt smidigt även i en förändring av den här kalibern.

Tack! Till dig som är direktör och modigt styrt ditt skepp mot vår gemensamma nya hamn, trots att resan stundtals gått i dimma och arbetsbördan varit enorm.

Tack! Till dig som är beslutsfattare och vågat sätta din tillit till framtiden och beslutat att grunda samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Tack vare beslutet är vi på god väg mot det som kommer att bli hela Finlands största organisationsförändring genom tiderna, de nya välfärdsområdena.

Stort tack! Även till dig som är kund och i denna stora förändring varit tålmodig och förstående i situationer, där det inte gått så smidigt som vi alla hade hoppats.

Högklassig service under förändringen

Förändringsarbetet i välfärdssamkommunen har visat oss vad vi lyckats med, men även vad vi kan göra annorlunda på den nya resan. Något som vi kan vara mycket glada och stolta över är att kund- och patientarbetet hela tiden varit högklassigt fastän vi har befunnit oss mitt i en stor och utmanande förändring. Ett stort tack ska du som är professionell ha, som varje dag har orkat ge dina kunder och patienter högklassig vård och service trots den här speciella situationen.

Förberedelserna inför välfärdsområdesreformen är i gång

Som tur är steget från samkommun till välfärdsområde kortare, även om den övergången också kommer att föra med sig utmaningar. Välfärdssamkommunens 7 000 professionella överförs den 1 januari 2023 till Österbottens välfärdsområde genom överlåtelse av rörelse.

Då kommer också Österbottens räddningsverk, Kronoby kommuns social- och hälsovårdstjänster, Eskoos samkommun för socialservice och Kårkulla samkommun med i Österbottens välfärdsområde. Inför detta har vi tillsatt arbetsgrupper som bereder förändringen: förändringsarbetsgruppen för Österbottens räddningsverk, förändringsarbetsgruppen för Kronoby kommun och förändringsarbetsgruppen för specialomsorgerna jobbar intensivt med helheterna.

Vi har valt ett nytt välfärdsområdesfullmäktige och de 59 invalda ledamöterna har påbörjat sin introduktionsperiod. På sitt första sammanträde ska välfärdsområdesfullmäktige godkänna förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde, sedan kan beredningsarbetet för det nya välfärdsområdet börja på riktigt. Vi spelar alla en viktig roll på vägen till år 2023. I förändringen behövs vår personal, chefer, ledningen, politiker, intressentgrupper och naturligtvis invånarna, som sist och slutligen är de som avgör vilket servicebehov det finns i Österbotten. Tillsammans kan vi bygga upp Finlands bästa välfärdsområde med hjälp av vårt motto ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?”.

Känner du eller din arbetsgemenskap att orken börjar tryta? Vi har precis genomfört en stor förändring och vi har knappt hunnit hämta andan innan nästa stora omställning står för dörren. Jag förstås precis hur du känner, vi har alla någon dag känt precis samma. Om du ändå upplever att din arbetsgemenskap behöver stöd i förändringen, tveka inte att ta kontakt. Resultatområdet för Strategi och kontaktytor erbjuder stöd i förändringen.

Suvi Einola
Förändringsledare