Till innehållet
Allmänt

Flytt till H-huset ger patienter inom mental- och missbrukarvården nya vårdmöjligheter

I slutet av mars flyttar en stor del av enheterna från specialsjukvården vid Roparnäs till Vasa centralsjukhus område. Även lågtröskeltjänsterna inom mental- och missbrukarvården i Vasaregionen kommer i framtiden att finnas i H-huset.

Före påsk, veckorna 12 och 13, övergår vårdavdelningarna och de psykiatriska poliklinikerna vid Roparnäs sjukhusområde till H-huset. Samtidigt avslutas en lång period sjukhushistoria.

Tanja Jaakola och Sofia Storfors, överskötare respektive avdelningsskötare, ser ändå flytten mer som en ny början än ett slut.

− Vi har förberett flytten länge och de nya utrymmena erbjuder flera möjligheter som inte fanns på Roparnäs sjukhusområde, säger de.

Öppenvårdstjänsterna inom mental- och missbrukarvård i Vasa flyttar i sin helhet över till H-huset. Dessutom placeras en del av den psykosociala rehabiliteringen och servicehandledningen, som riktar sig till personer med långvarig psykiatrisk sjukdom, där.

Missbrukarvården för invånare i Laihela, Korsholm och Vörå kommer också att finnas i H-huset, medan mentalvårdstjänster erbjuds i kommunerna. De psykosociala centrens verksamhet i norra och södra området fortsätter som förr. Även ungdomsstationerna Klaara och Fiilis  stannar kvar i nuvarande utrymmen.

Fräscha och ändamålsenliga utrymmen

H-huset har 62 bäddplatser för patienter inom mental- och missbrukarvården. Alla som får avdelningsvård kommer att ha egna rum med toalett. De nya utrymmena på sjunde och åttonde våningen har också i övrigt flera förbättringar jämfört med de gamla lokalerna.

Ett exempel är lugna rummet i samband med vuxenavdelningarna. I rummet finns olika hjälpmedel för att stimulera sinnena, såsom en avslappningsfåtölj, ljusdimmer, avkopplande musik eller ljud från naturen och olika slags täcken.

Sofia Storfors och Tanja Jaakola beundrar ett av naturmotiven på
undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen på sjunde våningen i H-huset.

Patienterna har också tillgång till ett aktivitetsrum med bland annat en crosstrainer, motionscykel och roddmaskin. En av väggarna täcks av en skärm där det går att spela dataspel som styrs med kroppsrörelser – om spelaren lyfter sin arm, lyfter också spelfiguren en arm. Dessutom kommer fler patienter än tidigare att ha möjlighet att få frisk luft tack vare vårdavdelningarnas terrasser. En del av patienterna kommer också att kunna gå promenader i näromgivningen.

Tanja Jaakola hoppas att flytten till Sandvikens sjukhusområde ska bidra till att minska stigmat kring psykisk ohälsa och missbruk.

− Efter flytten finns fler vårdtjänster på närmare håll och klienterna får snabbare tillgång till den hjälp de behöver, påpekar Jaakola.  

Låg tröskel till basservice och specialsjukvård

Den psykiatriska polikliniken och det psykosociala centrets verksamhetsställe i Vasa flyttar till H-husets tredje våning. Centret erbjuder grundläggande social- och hälsovårdstjänster i anknytning till psykisk ohälsa, missbruk och olika beroenden.

Även avgiftnings- och tillnyktringsvården samt hälsorådgivningspunkten Tipsi och substitutionsvården finns i fortsättningen i H-huset. Den psykiatriska jourmottagningen finns däremot vid samjouren i Y-huset.  

Tanja Jaakola ser det som positivt att tjänster som tidigare fanns utspridda på olika håll i staden  samlas på ett ställe. Hon säger att det länge funnits en strävan efter större integration mellan missbrukarvården och den psykiatriska vården.

Den beroendepsykiatriska avdelningen består av två olika moduler. I den ena modulen erbjuds avgiftnings- och tillnyktringsvård och i den andra vårdas patienter som har både mentalvårds- och rusmedelsberoende.

−  Förändringen innebär en smidigare vård för många patienter, säger Jaakola.

Hon poängterar att alla psykiska symtom inte behöver specialsjukvård. Den som behöver prata med någon omgående kan kontakta ett psykosocialt center, någon av ungdomsstationerna eller en dejourerande psykisk sjukskötare vid samjouren. Tjänsterna för distansmottagning är också under utveckling.

− Tröskeln till basservice ska hållas låg också i fortsättningen.

Olika parter har fått kommentera 

Sammanlagt jobbar kring 180 personer med olika yrkesbeteckningar med psykosocial service i H-huset.  De har fått lägga fram sina tankar om den framtida servicen bland annat vid olika workshoppar. Patienter och anhöriga har fått föra fram sina önskemål via enkäter och även tredje sektorn och erfarenhetsexperter har konsulterats.

− Utgångspunkten har varit att gammal praxis inte överförs rakt av till H-huset om den inte är ändamålsenlig, säger Jaakola.

Samtidigt kommer stora delar av vården att fungera som förut med läkarbesök, gruppsamtal, nätverksmöten och bekant personal som tar hand om patienterna. Alla processer har genomgått en riskanalys där man strävat efter att identifiera potentiella utmaningar som flytten till H-huset för med sig.

− Tiden är mogen för något nytt.

avdelningsskötare Sofia Storfors

Flera patienter uppgav i enkätsvaren att de kommer att sakna den lugna miljön på Roparnäs, men enligt Sofia Storfors har flytten inte orsakat avsevärd oro på avdelningarna. Ett önskemål som beaktats är egna patientrum med större avskildhet.

Själv ser Storfors fram emot flytten till nya, friska och fräscha utrymmen.

− Vi har i gott samarbete försökt hitta lösningar för att kunna erbjuda den bästa möjliga vården för patienterna. Tiden är mogen för något nytt.

I nuläget erbjuds tjänster inom psykiatri, mentalhälsovård och missbrukarvård i Österbottens välfärdsområde vid psykosociala center, på hälsostationer och inom specialsjukvården på Roparnäs sjukhusområde. Dessutom finns det skilda vårdarrangemang för barn och ungdomar samt för personer med missbruk.

Dessa tjänster flyttar till H-huset:

H 8:  

Barnpsykiatriska avdelningen 28.3

Ungdomspsykiatriska avdelningen 28.3

Akutpsykiatriska avdelningen 28.3

H 7:

Beroendepsykiatriska avdelningen 28.3

Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen 28.3

H 3:

Psykiatriska polikliniken 22.3

Psykosociala centret, verksamhetsstället i Vasa 21.3

Öppenvården inom psykosocial rehabilitering och servicehandledning 21.3

H 0:

Psykosociala centret, mellersta området; substitutionsvård 23.3och hälsorådgivningspunkten TIPSI 27.3

Dessa tjänster flyttar inte till H-huset:

Ungdomsstationen Klaara

Ungdomspsykiatriska polikliniken

Barnpsykiatriska polikliniken

Enheter som erbjuder psykosociala tjänster på andra orter.