Till innehållet
Allmänt

Fjärde vaccindosen börjar ges till äldre i Österbotten

äldre i telefonen

I Österbotten börjar man nu ge den fjärde dosen coronavaccin åt över 80-åringar och boende på vårdhem. Alla som fyllt 80 år kan boka tid till coronavaccination. Boende på vårdhem för äldre vaccineras på enheterna. En fjärde coronavaccindos rekommenderas också för alla över 12 år med kraftigt nedsatt immunförsvar då det gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Den fjärde coronavaccindosen kan ges då det gått 3 månader sedan den tredje dosen.  En fjärde dos rekommenderas ändå inte om en person som är över 80 år eller som bor på ett vårdhem för äldre har fått tre doser och även haft covid-19.

– Den fjärde dosen minskar risken att bli smittad med coronaviruset. Dessutom minskar den fjärde dosen risken för allvarlig sjukdom ytterligare. Vi rekommenderar starkt att man tar påfyllnadsdosen, säger Peter Nieminen, chefsöverläkare i Österbottens välfärdsområde.

Om en person har fått två vaccindoser och har haft covid-19 rekommenderas en tredje dos.  Vaccinet ges tidigast då det gått 3 månader sedan den senaste vaccindosen eller sedan man haft sjukdomen.

Boka tid till coronavaccination

Då man vill boka tid till coronavaccination ska man följa anvisningarna i den egna hemkommunen. Information om vaccinationsställen och tidsbokning finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats. Beroende på kommunens rutiner går det att boka tid antingen elektroniskt eller per telefon.

Boende på vårdhem behöver inte boka tid till påfyllnadsdosen, utan den vaccinationen sköts av enheterna.  För boende på vårdhem för äldre finns ingen nedre åldersgräns för vaccination. Rekommendationen om en fjärde dos gäller inte till exempel unga som bor på boendeenheter för personer med funktionsnedsättning.

Mer information om den fjärde coronavaccindosen finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.