Till innehållet
Allmänt

Den första regionala elevvårdsplanen träder i kraft under detta år

Kuvituskuva, jossa nuija lyö pöytään päätöksen merkiksi.
Välfärdsområdesstyrelsen i Österbottens välfärdsområde godkände den regionala elevvårdsplanen vid sitt sammanträde på måndagen och undertecknade den europeiska deklarationen för jämställdhet.

När välfärdsområdena vid årsskiftet inledde sin verksamhet överfördes även ansvaret för att ordna elevvårdstjänster från kommunerna till välfärdsområdena.

– Välfärdsområdet ska ha en regional elevvårdsplan för ordnandet av de elevvårdstjänster som det ansvarar för. Elevvårdsplanen ska bifogas till den regionala välfärdsplanen för barn och unga som ingår i den regionala välfärdsplanen i Österbotten, berättar sektordirektör Pia-Maria Sjöström.

Välfärdsområdet ansvarar för ordnandet av elevvårdens psykolog- och kuratorstjänster och för ordnandet av skol- och studenthälsovård. Övergången innebär nya möjligheter att utveckla tjänsterna.

– Det har varit stora skillnader i hur elevvårdstjänsterna har förverkligats i kommunerna. Vi börjar nu utveckla tjänsterna tillsammans med kommunerna i enlighet med planen. Det är viktigt att upprätthålla ett gott samarbete både med kommunerna och skolorna, säger Sjöström.

Det finns även variationer i personaldimensioneringen inom elev- och studerandevården i kommunerna i Österbottens välfärdsområde. Tillgången på bland annat skolhälsovårdare är god sett till mängden elever, men på i synnerhet skolpsykologer är det brist i flera kommuner.

– Vi har nu möjlighet att se över hur vi skulle kunna fördela resurserna jämnare så att de blir tillgängliga för barn och unga i hela området, säger Sjöström.

Välfärdsområdet förbinder sig till att främja jämställdhet

Välfärdsområdet ska som en ny myndighet i all sin verksamhet främja jämställdhet och likabehandling och förebygga diskriminering på ett målinriktat och planenligt sätt.   

– Genom att godkänna den europeiska deklarationen för jämställdhet förbinder sig Österbottens välfärdsområde som myndighet att offentligt främja jämställdhet. Deklarationen fungerar som ett styrinstrument i verksamheten, stöder främjandet av likabehandling och jämställdhet och stärker samarbetet och samverkan mellan olika aktörer, berättar strategi- och utvecklingsdirektör Suvi Einola.

Välfärdsområdet ska bereda en funktionell plan för likabehandling och jämställdhet interaktivt tillsammans med olika aktörer, exempelvis tillsammans med jämställdhetsnätverket vid Österbottens förbund. Utgående från en bedömning fastställer man strategiska mål för likabehandling och jämställdhetsarbetet och konkreta åtgärder för att stöda målen.  

– Att främja medvetenheten om frågor som berör likabehandling och jämställdhet är en fortgående process och vi ordnar den första utbildningen om ämnet tillsammans med samarbetsnätverket 15.3.2023. Vi hoppas att många vill delta i utbildningen, säger Einola.

Beredningen av framtids- och anpassningsprogrammet

Beredningen av välfärdsområdets framtids- och anpassningsprogram har inletts i arbetsgrupper där tjänstemän, förtroendevalda, erfarenhetsexperter och personal ingår. Målet med programmet är att hitta Österbottens sätt att omsätta en jämlik service i praktiken, det vill säga att överge det kommunspecifika tankesättet och istället fokusera på servicen i området som helhet. Man vill förbereda sig inför förändringarna i samarbete med personalen och därför inleds även ett samarbetsförfarande.

– I beredningen av programmet reder vi ut hur vi kan göra för att satsa mera på tjänster på basnivå och producera tjänster på ett nytt sätt. Detta kan innebära att uppgiftsbeskrivningen ändras för en del av vår personal och därför är det viktigt att personalrepresentanterna är med i beredningen, säger välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.

Det färdigställda programmet tas till välfärdsområdesstyrelsen i maj och till välfärdsområdesfullmäktige i juni.