Till innehållet
Allmänt

De viktigaste besluten har fattats – välfärdsområdet är klart att börja

Kuvituskuva. Graafinen nuija joka lyö pöytään.
Vid sitt sammanträde i måndags godkände välfärdsområdesfullmäktige för Österbottens välfärdsområde ett ansenligt antal överföringsavtal i och med vilka Österbottens välfärdsområde nu kan inleda sin verksamhet den 1 januari 2023.

Välfärdsområdesfullmäktige godkände att all verksamhet som Österbottens välfärdssamkommun upprätthållit överförs till det självstyrande Österbottens välfärdsområde från och med början av nästa år –vilket betyder att välfärdssamkommunens verksamhet upphör vid utgången av nuvarande år.

– Året har varit arbetsamt, men nu har de viktigaste besluten tagits och vi kan inleda vår verksamhet som ett självstyrande välfärdsområde den 1 januari, säger välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.  

Välfärdsområdesfullmäktige godkände också att den räddningsverksamhet som i nuläget upprätthålls av Österbottens räddningsverk samt i Jakobstad, Larsmo och Kronoby överförs till Österbottens välfärdsområde. Tillika godkände fullmäktige de avtal som överför ansvaret för de specialomsorgstjänster som upprätthållits av Eskoo och Kårkulla till välfärdsområdet.

Stark vilja att trygga servicen

Välfärdsområdesfullmäktige godkände också välfärdsområdesstyrelsens förslag om att ett tillstånd ska ansökas för att dygnet runt jouren vid Malmska i Jakobstad ska få fortsätta. På Malmska har man sedan 1.1.2018 haft en dygnet runt jour på primärvårdsnivå med tillstånd av social- och hälsovårdsministeriet. Det nuvarande tillståndet är i kraft tills utgången av nuvarande år och för att verksamheten ska kunna fortsätta måste välfärdsområdet ansöka om ett nytt tillstånd före år 2023.

Även om ansökan inte hinner behandlas av ministeriet eller av välfärdsområdesfullmäktige i de övriga välfärdsområdena i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde fortsätter jourverksamheten utan avbrott i Jakobstad.

– Det är viktigt att invånarna i den norra delen av välfärdsområdet får jourtjänster dygnet runt. Malmska har den beredskap som krävs och de cirka 30 000 årliga besöken berättar också om att servicen behövs, konstaterar Marina Kinnunen.

Godkända överföringsavtal

 • Överföring från samkommunen för Österbottens välfärdsområde till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring  från Österbottens räddningsverk i Vasa stad till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av viss del av Mellersta-Österbottens och Jakobstads räddningsverk till Österbottens välfärdsområde 
 • Överföring från Eskoo samkommun till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av arbetstagare från affärsverket Vörå Migrationscenter till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring från Kårkulla samkommun till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av elevvården i Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av social- och hälsovården för invånarna i Kronoby kommun från samkommunen Soite till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av Korsholm kommuns avtal om köp av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av ansvaret för organiseringen av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av Vasas ansvar för organiseringen av arbetsverksamhet som ges i rehabiliteringssyfte till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av Jakobstads ansvar för organiseringen av arbetsverksamhet som ges i rehabiliteringssyfte till Österbottens välfärdsområde
 • Överföring av socialomsorgen i Korsnäs kommun till Österbottens välfärdsområde
 • Samarbetsavtal mellan Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden