Till innehållet
Allmänt

Dataintrång hos bolag som utför hemleverans av TENA-produkter – drabbar kunder inom Västra Finlands samarbetsområde

Westlog Oy, ett privat bolag som transporterar inkontinensprodukter, har utsatts för dataintrång. Intrånget har lett till förlust av konfidentialitet när det gäller personuppgifter som upprätthålls av företaget. Westlog Oy ansvarar för transporten av inkontinensprodukter inom Västra Finlands samarbetsområde, dvs. välfärdsområdena i Österbotten, Satakunta och Egentliga Finland.

Essity Oy, en ‌avtalsleverantör för Västra Finlands samarbetsområde, meddelade samarbetsområdet att Essity Oy:s underleverantör för hemleveranstjänster, Westlog Oy, har utsatts för en cyberattack och personuppgiftsincident. Kunder som använder produkterna inom samarbetsområdets serviceboende och hemvård, samt kunder som använder dem som vårdartiklar, omfattas av personuppgiftsläckaget.

Dataintrånget kan gälla kundernas namn, kontaktuppgifter och beställningsuppgifter samt personbeteckning som eventuellt funnits i systemet. Personbeteckningen kan äventyrats hos sådana kunder som beställt produkter med pappersfaktura och särskild fullmakt. Enligt nuvarande uppgifter berör dataintrånget flera tusen kunder. Dataintrånget gäller inte välfärdsområdenas egna klient- och patientdatasystem.

En brottsanmälan har gjorts och vi stöder myndigheterna i utredningen av ärendet på alla sätt. Vi har anmält fallet till dataombudsmannen i enlighet med dataskyddslagen.

Underleverantörens utredning pågår för närvarande. Välfärdsområdena inom Västra Finlands samarbetsområde följer noggrant situationen. Skyddet av våra kunders integritet och personuppgifter är av yttersta vikt för oss. Det är allvarligt och oroväckande att ett brott mot personuppgifter har kunnat ske. Vi beklagar djupt det som har hänt.

När vi får en tydligare lägesbild kommer vi att informera kunderna och ge nödvändiga instruktioner. De som använder produkterna behöver inte kontakta sitt välfärdsområde eller sin leverantör. Underleverantören har installerat ett särskilt kontrollsystem i sitt informationssystem. Vi rekommenderar ändå att kunder som beställt TENA-produkter hem för säkerhets skull är uppmärksamma på eventuella bedrägeriförsök.
I alla brottsfall, såsom identitetsstöld, rekommenderar vi starkt att kontakta polisen.