Till innehållet
Allmänt

Bedömning av vårdbehovet nu också via chatt

Österbottens välfärdsområde har börjat använda en chattjänst för bedömning av vårdbehovet i Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Vasa, Korsholm och Laihela. Man kan chatta med en yrkesutbildad inom social- och hälsovården från måndag till torsdag klockan 8–14 och på fredagar klockan 8–13.

Sedan december 2022 har man kunnat få hjälp av chattboten på vår webbplats. Nu kan man också i vissa kommuner chatta direkt med en professionell som kan hjälpa och ge råd. Chatten kan användas för frågor om bland annat förkylningssymtom, hud- och allergisymtom, insektsbett och urinvägsinfektioner hos kvinnor.

– Via chatten sker bedömningen av vårdbehovet på samma sätt som per telefon, alltså att den professionella ger rådgivning och bokar tid till mottagningen om det behövs. En del ärenden kan skötas utan inloggning, men för att bland annat kunna boka tid via chatten krävs stark autentisering med exempelvis nätbankskoder, berättar sjukskötaren och projektkoordinatorn Mari Montin.

I Österbotten används flera olika patientdatasystem och därför är det nu i början bara vissa kommuners invånare som kan använda den nya servicekanalen. Chatbotten, den rådgivande roboten, betjänar fortsättningsvis alla kommuners invånare dygnet runt.

Montin är glad över att kunderna nu får bättre möjligheter att välja vilket sätt de vill kontakta oss på.

– Speciellt unga föredrar chattkanalen. De är vana vid att använda chattjänster och vissa kan känna att tröskeln är hög för att ringa till kundservicecentralen. Förkylda patienter kan ha en röst som inte hörs ordentligt och då kan det vara bekvämare att ta kontakt genom att skriva, säger Montin.

Chatten betjänar vuxna, digital tidsbokning också för barn

Via chattjänsten kan man endast uträtta sina egna ärenden, det går alltså inte att uträtta ärenden för sina barn ännu. Genom den digitala tidsbokningen som utökades till hela Österbotten i januari går det ändå att boka mottagningstid också åt barn.

– Åt barn kan man boka tid till exempelvis rådgivning eller laboratorieprovtagning. Därtill har också mödrarådgivningen på flera orter tider i den digitala tidsbokningen, tipsar projektkoordinator Sonja Friman.

För sådant som barnfamiljer ofta är bekymrade över kan man också få hjälp via till exempel webbplatserna Neuvokas perhe, Psykporten och enjaksa.fi. Arbetet med att utveckla och utöka utbudet i de digitala tjänsterna och kanalerna sker inom ramen för det EU-finansierade projektet Prima Botnia.

– Vi hoppas att alla ska hitta det sätt som de själva vill ta kontakt på, vare sig om det är digitalt eller per telefon. Alla våra digitala servicekanaler finns listade under rubriken Uträtta dina ärenden på nätet på vår webbplats, dit hittar man direkt från första sidan, påminner Friman.