Till innehållet
Allmänt

Bäddavdelningarnas flytt till H-huset inleds

Osastonhoitaja Bodil Mäki seisoo uudessa hoitohuoneessa.
Förutom dialysavdelningen flyttar också de kirurgiska bäddavdelningarna, avdelningen för inremedicin och neurologi och avdelningen för cancer- och blodsjukdomar till det nya H-huset i februari. Alla dessa avdelningar har även tidigare funnits på Vasa centralsjukhus område. Flytten till de nya utrymmena är efterlängtad och förväntas förbättra trivseln hos både kunderna och personalen.

De kirurgiska avdelningarna som nu finns i T- och A-byggnaderna på Vasa centralsjukhus område flyttar vecka 6. Avdelningarna är tre till antalet och flyttar till våningarna 4 och 5 i H-huset (H4 och H5). Koordinerande avdelningsskötare Bodil Mäki berättar att före detta avdelning A3 flyttar till femte våningen i H-huset den 8 februari. Avdelningen har 16 bäddplatser. På enheten vårdas urologiska, blodkärlskirurgiska, öron-, näs-, hals-, käk- och ögonkirurgiska patienter.

– Det är en stor förändring och flytten för med sig många utmaningar, men de nya utrymmena är fräscha och fina. Vi hoppas att allt börjar löpa smidigt och att vi har nytta av den nya tekniken och de många finesserna som finns, säger Mäki.

Kirurgisk avdelning T2 med ortopedi och traumatologi samt plastikkirurgi och allmän kirurgi som specialområden flyttar till fjärde våningen i H-huset den 9 februari.

– Den kirurgiska verksamheten i T2:s utrymmen avslutas och specialområdena flyttar helt och hållet till fjärde våningen i H-huset. Kunderna och personalen får nya, moderna och rymliga utrymmen med fin utsikt, berättar koordinerande avdelningsskötare Sari Jantunen.

Flytten är efterlängtad

Avdelningen för inremedicin och neurologi som finns i centralsjukhusets E-byggnad flyttar till sjätte våningen i H-huset (H6) tisdag 14.2. På avdelningen vårdas patienter med inremedicinska, neurologiska och nefrologiska sjukdomar samt patienter med infektioner.

Avdelningsskötare Pauliina Lundström är glad över att det nu är dags för den länge efterlängtade flytten. Nu får patienterna och personalen nya, ändamålsenliga utrymmen.

– Det blir underbart att flytta till det nya H-huset. Vi befinner ju oss på den bästa platsen i Vasa vid havet, säger Lundström.

Fler enkelrum

Avdelningen för cancer- och blodsjukdomar flyttar till nya utrymmen torsdag 16.2. Avdelningen flyttar från S-byggnaden till sjätte våningen och C-flygeln i H-huset.

– Flytten förväntas inte påverka avdelningens verksamhet. Tillsvidare nås vi på samma telefonnummer som tidigare, säger tf. avdelningsskötare Jennifer Björkqvist.  

Björkqvist säger att flytten innebär nya, finare och mer ändamålsenliga utrymmen. Det finns också fler enkelrum än i de gamla utrymmena.

Patienter kommer in till avdelningen för cancer- och blodsjukdomar för planerade läkemedelsbehandlingar, strålbehandling eller undersökningar. På avdelningen vårdas även patienter för olika infektioner, smärtbehandling, anemi och biverkningar från behandlingar samt patienter i livets slutskede. En del av patienterna är immunsupprimerade och väldigt infektionskänsliga.

Besökstiden kommer att ändras

Flytten till H-huset påverkar avdelningarnas besökstider. I fortsättningen kan man besöka avdelningarna klockan 13.00-19.00. Avdelningarna önskar att eventuella besökare under flyttdagarna kommer till den nya avdelningen först på eftermiddagen.