Till innehållet
Allmänt

Årets andra nummer av kundtidningen Hembesöket har utkommit

Två tidningar på bordet.
Österbottens välfärdsområdes kundtidning Hembesöket delas ut idag, onsdagen den 29 november till alla hushåll i välfärdsområdet.

I tidningen berättar vi bland annat om de äldre och hur teknologin stöder deras vardag, om hög blodtryck samt om vardagen med MS.

Du kan också bekanta dig med tidningen på vår webbplats. Vi publicerar tidningen också i tillgängligt e-format (pdf) så att den ska kunna läsas med skärmläsningsprogram. Längre artiklar publiceras även som enskilda webbartiklar.

På vår webbplats hittar du också en responsblankett. Genom att fylla i responsblanketten kan du berätta vad du tycker om tidningen, men också ge artikelönskemål till vår nästa tidning. Du kan ge respons anonymt, men om du uppger dina kontaktuppgifter så deltar du i utlottningen av en blodtrycksmätare.