Till innehållet
Allmänt

Ansök om Österbottens välfärdsområdes organisationsbidrag i november

Någon sitter och tittar på Organisationssamarbete webbsida på datorn.
Organisationsbidrag kan ansökas 1.11–30.11.2023. Ansökningen görs med hjälp av en elektronisk blankett. På tisdagen den 31 oktober 2023 arrangeras ett informationsmöte om bidragsansökan. Mötet arrangeras på plats och på distans.

Österbottens välfärdsområde beviljar bidrag till registrerade allmännyttiga föreningar och stiftelser som arbetar för att främja invånarnas sociala välfärd, hälsa, säkerhet eller delaktighet och sociala gemenskap i Österbottens välfärdsområde. Då välfärdsområdet överväger ifall en stiftelse ska beviljas bidrag utgår välfärdsområdet från den sökande stiftelsens stadgor. Vid utdelningen av bidrag betonas välfärdsområdets strategiska utgångspunkter och de behov som förs fram i välfärdsområdet.

Välfärdsområdets bidrag är fördelade i tre typer av bidrag: verksamhetsbidrag, partnerskapsbidrag och engångsbidrag.

Organisationsbidrag beviljas verksamhet 

  1. som är till för invånarna i Österbottens välfärdsområde och som verkställs i Österbotten,
  2. som omsätter välfärdsområdesstrategins tyngdpunkter, strategiska principer och mål i praktiken,
  3. som stöder och kompletterar de social- och hälsotjänster eller räddningstjänster som omfattas av välfärdsområdets organiseringsansvar men också samverkar med dessa tjänster, och
  4. som stöder framtids- och anpassningsprogrammet för åren 2023–2026 i Österbottens välfärdsområde.

Verksamhetsbidrag och partnerskapsbidrag kan ansökas elektroniskt via denna Webropol-blankett under tiden 1.11–30.11.2023. Bidragsberättigade sökande kan även ömsesidigt ansöka om bidrag och tillhandahålla verksamhet solidariskt.

Arbetsgruppen för organisationsbidrag i Österbottens välfärdsområde behandlar alla ansökningar och avger sedan beslutsförslag om beviljande av bidrag till sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor i januari 2024. Sektionen för främjande av hälsa och välbefinnande samt kontaktytor fattar i februari beslut om vilka som ska beviljas bidrag.

Mera info hittar du här.

Kom med på infomöte om organisationsbidragen

På tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 16.30–18.30 ordnar Österbottens välfärdsområde ett öppet informationsmöte om organisationsbidrag för alla organisationer och stiftelser i Österbottens Föreningar rf:s auditorium på Korsholmsesplanaden 44. Mötet är tvåspråkigt och den som önskar kan också delta via Teams. Anslut dig till mötet här.

På informationsmötet presenteras kriterierna och principerna för organisationsbidragen och ansökningsprocessen. Dessutom går man igenom de så kallade partnerskaps- och samarbetsavtalen. I slutet av informationsmötet finns det möjlighet att diskutera och ställa frågor. Deltagare kan skicka in frågor i förväg till organisationskoordinator Tuija Kivioja.