Till innehållet
Allmänt

Ändringar i Kaskös tandvård


Tandvårdstjänsterna på Kaskö hälsocentral ordnas tills vidare i Kristinestad hos Bottenhavets Hälsa.

Öppettider och tidsbokning

Tidsbokningen till tandkliniken är öppen på vardagar klockan 7–10 på telefonnummer 06 2218 430. Tandkliniken ligger på adressen Lappfjärdsvägen 10 i Kristinestad och håller öppet måndag till torsdag klockan 7–15 samt fredag klockan 7–13.

Jour

Tandvärksjouren har öppet med tidsbokning på tandkliniken i Kristinestad. Boka tid före klockan 9. Ta kontakt måndag–fredag klockan 7−9, telefon 06 2218 430.

Jour under söckenhelger och veckoslut

Veckosluts- och söckenhelgsjour sker fortfarande i samjourens utrymmen i Vasa centralsjukhus (adress: Sandviksgatan 2−4). Utanför tjänstetid ska man alltid ringa jourhjälpen 116 117 innan man åker till samjouren. 

Kvällsjour

Under kvällsjouren sköts sådana symptom som allvarligt hotar patientens hälsa och där vården inte kan förflyttas till följande dag. Kvällsjour i Seinäjoki vardagkvällar kl. 16−21, veckoslutskvällar och söckenhelger kl. 14.30−21. Kontakt till Vasa centralsjukhus tel. 06 213 1001. Sjukskötare avgör vårdbehovet i telefon och ringer vid behov till tandläkare.

Nattjour

Nattjour kl. 21–08 i Åbo universitetscentralsjukhus. Kontakta med tanke på bedömning av vårdbehov till Åbo universitetscentralsjukhus tel. 02 313 8800.