Till innehållet
Allmänt

Vilka av social- och hälsovårdens ärenden skulle Du vilja sköta om behändigt var som helst, när som helst?


En mobilapplikation planeras för Österbottens välfärdsområde. Planeringen har precis börjat, så det finns fortfarande många saker som är öppna. Vi vill utforma applikationen i samarbete med dem som kommer att använda den – det vill säga med dig! Vilka tjänster skulle Du vilja ha i din ficka?

Svara på vår enkät och berätta vad Du skulle vilja göra på distans och vad som skulle göra applikationen enkel och lätt att använda. Genom att svara på enkäten kan Du påverka din framtida service. Har Du varit till hälsocentralen på grund av öronvärk, besökt Din mormor på ett boende eller varit hos tandläkaren? Vilka digitala tjänster skulle Du ha önskat Dig i dessa situationer? Ta Dina erfarenheter till hjälp då du svarar på enkäten. Du kan svara på enkäten, även om Du inte ännu använder våra tjänster.  Du kan också hämta idéer från andra digitala tjänster eller mobilappar som Du har använt, såsom banker, försäkringsbolag, FPA eller andra myndigheter.

Digitala tjänster i bruk jämsides med närservice 

Utvecklingen av digitala tjänster innebär inte att närservicen försvinner. Du kommer även i fortsättningen att få hjälp på plats och vi kommer även i fortsättningen att svara i telefonen. Målet är att det i framtiden ska vara möjligt att sköta socialvård, primärvård, specialsjukvård och munhälsovårdvård via digitala kanaler, oberoende av tid eller plats. 

Vi vill ge människor möjlighet att välja mellan att göra saker på traditionellt sätt eller att använda en app på telefonen, säger verksamhetsområdesdirektör Sofia Svartsjö.

I enkäten presenteras några av de möjligheter som en mobilapp kunde erbjuda. Man kan också ge öppna svar. Svar välkomnas från personer i alla åldrar från hela Österbotten.

– Vi vill också ha svar av dem som för närvarande inte använder digitala tjänster. Det är även viktigt att få höra om både goda och sämre erfarenheter så att de kan beaktas i utvecklingsarbetet”, tillägger verksamhetsområdesdirektör Satu Hautamäki från kundtjänstcentret.

Svara senast den 16.2.2022!

Svara alltså på vår enkät och berätta vilka tjänster Du skulle vilja se i din ficka. Skulle Du till exempel vilja boka eller flytta tider, få råd om rehabilitering eller förnya recept via appen? Du hittar frågeformuläret här. svara senast den 16.2.2022.