Till innehållet
Coronavirus

Vi upphör med vår dagliga rapportering av antalet coronafall


Österbottens välfärdsområde upphör med sin dagliga rapportering av antalet coronafall. Den sista dagliga rapporten publicerades på söndagen 16.1.2022.

I den dagliga lägesbilden har vi berättat om antalet tagna test, antalet konstaterade coronafall och den rådande incidensen i regionen. Dessa siffor är inte längre ett bra sätt att beskriva det rådande epidemiläget i regionen, eftersom de fall som konstateras med hjälp av hemtest inte syns i den officiella statistiken. För närvarande testar hälso- och sjukvården endast en begränsad målgrupp.

I Österbotten kommer vi i fortsättningen att publicera en lägesbild om epidemin i samband med de meddelanden som publiceras om coronasamordningsgruppens möten. Dessutom kommer vi efter behov att publicera information på vår webbplats och våra sociala mediekanaler samt gå ut med pressmeddelanden.