Till innehållet
Allmänt

Verksamheten vid mödra- och gynekologiska polikliniken i Jakobstad förändras från 1.1.2024

Ultraljud bild.
Verksamheten fortsätter delvis som närservicemottagning i Jakobstad. Fr.o.m. 1.1.2024 koordineras verksamheten vid Jakobstads mödra- och gynekologiska poliklinik från den gynekologiska polikliniken i Vasa.

I Jakobstad hålls gynekologisk mottagning en dag i veckan fr.o.m. 1.1.2024. På mottagningen sköts t.ex. gynekologiska undersökningar, missfall och aborter.  

Fosterscreeningsultraljudsundersökningar fortsätter som tidigare i Jakobstad.

Även telefonnummer ändras fr.o.m. 1.1.2024 enligt följande:

  • Gynekologiska polikliniken tel. 06 213 2012 vardagar kl 8-15
  • Tidsbokning för abort tel. 06 213 2011 vardagar kl 14-14.45
  • Mödrapolikliniken tel. 06 213 2022 vardagar kl 14-15