Till innehållet
Allmänt

Verksamheten minskas på hälsostationer i Vasa och Korsholm 14–20.3 


Verksamheten på hälsostationer i Vasa och Korsholm minskas under tiden 14-20.3.22 på grund av att personalen insjuknat. 

Personalen som är i jobb koncentrerar sig på att sköta brådskande sjukdomsfall samt de klienter som har en tid bokad från tidigare. 

Om möjligt ber vi klienterna flytta fram icke brådskande ärenden under denna tid. 

– Vi tar kontakt per telefon, om vi hamnar att annullera bokade tider, säger överskötare Camilla Mäkinen

Även personal från kundservicecentralen flyttas till mottagningsarbete, detta kan orsaka längre väntetid till telefontjänsten. Om det är rusning till kundservicecentrales telefontjänst, kan klienten även ta kontakt till dejourhjälpen 116117, där man bedömer om klienten behöver brådskande vård. 

Även situationen på centralsjukhusets samjour är svår 

Personalbristen påverkas även av centralsjukhusets samjour. På Samjouren kan vi enbart sköta brådskande sjukdomsfall, och fastän hälsostationerna minskar på verksamheten skall man inte söka sig till samjouren med icke brådskande ärenden. 

– Vi ber, att klienterna tar i beaktande, att coronan försvårar vår verksamhet på jouren betydligt just nu. Klienter med icke brådskande sjukdomsfall skulle orsaka en ännu större rusning till jouren, säger akutsjukhusets överskötare Saija Seppelin

Före man far till samjouren skall man ringa dejourhjälpen 116117, där görs en bedömning om klienten behöver brådskande vård. På detta sätt undviker man ett onödigt besök till dejouren.