Till innehållet
Allmänt

Varning: Bluffmeddelanden i Vasa sjukvårdsdistrikts namn


Det har skickats ut bluffmeddelanden i Vasa sjukvårdsdistrikts namn, där man fiskar efter slutdelen av kunders personbeteckning. Ifall du får ett sådant meddelande, radera det, och gör inte det som begärs i meddelandet.

I meddelandet begär man efter slutdelen av kundens personbeteckning, som skall fungera som en kod för att öppna textmeddelandet. I meddelandet nämns Vasa sjukvårdsdistrikt  och den finska förkortningen (VSHP).

Österbottens välfärdsområde frågar aldrig efter kunders personbeteckning eller delar av den via sms.

– Vi utreder som bäst omfattningen av dessa meddelanden. Vi känner i nuläge inte till vem som står bakom bluffmeddelanden, men vi vill varna eventuella mottagare att inte reagera på dessa, säger IT-direktör Pia Haglund på Österbottens välfärdsområde.

Ärendet uppdagades då en kund som fått meddelandet kontaktade välfärdsområdets växel.

– Ett tack riktas till kunden som tog kontakt. På detta vis får vi varnat allmänheten för riskerna med meddelandet, säger Haglund.