Till innehållet

Beskrivning av servicen

Socialarbetaren gör en servicebedömning med målet att utreda om den vuxna är i behov av stöd och att hitta de rätta stödformerna. I bedömningen av servicebehov går socialarbetaren och den vuxna tillsammans igenom situationen och diskuterar eventuella problem och lösningar. 

På basen av utredningen kan socialarbetaren hänvisa till olika stödformer. Om behov finns, öppnas en klientrelation inom vuxensocialt arbete. Om inget stödbehov finns, konstateras detta och klientrelationen avslutas. 

Socialarbetaren ska bedöma servicebehovet inom tre månader från att man tagit kontakt i ärendet. 

Gör så här

Om du behöver stöd kan du kontakta vuxensocialarbetet per telefon eller fylla i blanketten ”kontakt och anmälan till socialvården”. Denna blankett kan också användas om du är orolig för en vuxen som är oförmögen att ta hand om sin omsorg, hälsa eller säkerhet. Om du har personens samtycke kan ni fylla i blanketten tillsammans. Blanketten kan fyllas i elektroniskt eller till pappers. 

En yrkesutövare eller myndighet kan på samma sätt tillsammans med den vuxna göra en kontakttagning. Om personen är uppenbart oförmögen att ta hand om sin omsorg, hälsa eller säkerhet är yrkesutövaren eller myndigheten skyldig att göra en anmälan. Om du är osäker på när du bör göra en anmälan kan du läsa våra anvisningar till yrkesverksamma och myndigheter eller kontakta socialarbetaren per telefon. 

När kan man behöva stöd 

Människor kan behöva stöd i olika utmanande livssituationer eller vid livskriser. Stödbehovet kan vara tillfälligt eller långvarigt. Vuxensocialt arbete kan stöda i frågor som exempelvis berör arbete, ekonomi, studier och livshantering. Det vuxensociala arbetet stöder också personer med funktionsnedsättningar samt personer som lider av psykiska problem eller missbruk. Inom vuxensocialt arbete kan den vuxna klienten få råd och handledning. 

Blanketter

Kontaktuppgifter

Besöksadress: Korsholmsesplanaden 44, 4. våningen, PB 241, 65101 Vasa 

Infopunkt, handledning och rådgivning 06 218 2146 (må-fre kl. 8-16) 

Socialarbetes jour och förfrågningar må-fre kl. 8-11 tfn 040 575 3109

Ledande socialarbetare tfn. 040 136 3642

Besöksadress: Grundtrygghetsavdelningen, Vallinmäentie 43 (2.vån), 66400 Laihela 

Heli Lehtineva, socialhandledare, tfn. 040 4836 345 

Sirpa Tuores, socialarbetare, onsdag och torsdag, tfn. 0404850568

Besöksadress: Centrumvägen 4, Smedsby 

Telefontid 
Måndag, tisdag, fredag, kl. 12–13 
Onsdag, torsdag, kl. 8.30–9.30 

Socialvård till personer i arbetsför ålder och äldre.

Vuxensocialarbete, kompletterande utkomststöd 

Susanne Dahlström, tfn. 06 218 4169 

Besöksadress: Socialkansliet, Öurvägen 31, 66800 Oravais 

Katja Pihlajakangas, socialarbetare (telefontid kl. 9-10), tfn. +358 6 382 1407

Telefontid dagligen kl. 10.00 – 11.00 tfn. 044 4038573

Infoluckan är öppen dagligen kl. 9.00 – 12.00

Besöksadress: Strengbergsgatan 1 i Jakobstad

Besöksadress:

Telefontid/tidsbeställning dagligen mellan kl. 8.30–9.30. 
Socialarbetarna når man genom att ringa deras direktnummer. 

Susanne Lindh,  socialarbetare, mån, ons & tors, tfn. 06 347 7312 
Susanne Amoako, socialarbetare, mån–fre, tfn. 06 347 7316
Annika Svevar, socialhandledare/familjearbetare, tfn. 050 538 1060

Besöksadress: Närpesvägen 4, 64200 Närpes

Kristina Maars, socialarbetare 040-1600950 (9:30-10.30)

Besöksadress: Lappfjärdsvägen 10, 64100 Kristinestad

Annukka Toikkanen, ledande socialarbetare, tfn. 050 344 3699

Besöksadress: Slussgatan 11 A, 64260 Kaskö

Henna Kronlund, ledande socialarbetare, tfn. 045 132 1593