Till innehållet
Allmänt

Välkommen med på informations- och diskussionstillfällen

I januari och februari ordnar vi fyra diskussionstillfällen för invånarna och kunderna i Österbottens välfärdsområde. På tillfällena diskuteras de ändringar som det redan fattats beslut om, de framtida utvecklingsbehoven i välfärdsområdets service, finansieringen samt vilka faktorer som påverkar planeringen och organiseringen av servicen.

– Vi vill höra hur välfärdsområdets invånare vill utveckla servicen och på vilket sätt vi kan förbättra invånarnas möjlighet att påverka utvecklingen och förändringarna. Servicen kommer i fortsättningen att tillhandahållas på olika sätt, både som närservice och som nya serviceformer, såsom på distans och digitalt, bekräftar sektordirektör Erkki Penttinen.

Vi riktar blickarna framåt och ser vad de nya serviceformerna har att erbjuda som komplement till den traditionella närservicen. Hela välfärdsområdet kommer att ha tillgång till lagstadgad service. Även om det finns utmaningar har vi en stark tro på att vi kommer att lyckas, och inom vissa tjänster till och med bättre än förr. Vår sakkunniga personal gör sitt yttersta för att vi ska kunna ge välfärdsområdets invånare den service de behöver.

Tillfällen ordnas enligt följande:

  • 10.1.2024 kl. 18.00 Bladhska gården, Cneiffesstig 1, Kaskö
  • 18.1.2024 kl. 18.00 Rotundan, Campus Allegro, Köpmansgatan 10, Jakobstad
  • 1.2.2024 kl. 18.00 Laihelas ungdomsgård, Alkiontie 6, Laihela
  • 14.2.2024 kl. 18.00 Norrvalla auditorium, Vöråvägen 305–307, Vörå

OBS Vörå!

Tyvärr har vi inte lyckats ordna tolkning till teckenspråk för evenemanget i Vörå den 14.2. Vi beklagar!

Teckenspråkstolkning ordnas. Ingen förhandsanmälan behövs. På varje tillfälle ryms cirka 100 personer.

På tillfällena medverkar välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen, sektordirektörerna Pia-Maria Sjöström, Erkki Penttinen och Pia Vähäkangas, verksamhetsområdesdirektör för social- och hälsocentralen Sofia Svartsjö, kvalitetsdirektör Mari Plukka samt servicechefen för kvällens område.

Program:

  • Klockan 18.00 Tillfället inleds
  • Klockan 18.05 Aktuellt i välfärdsområdet
  • Klockan 18.20 Inlägg av sektordirektörerna
  • Klockan 18.50 Diskussion
  • Klockan 19.30 Avslutande ord

Välkommen!

Material