Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdets personalstrategi under arbete


Österbottens välfärdsområde jobbar som bäst med att ta fram en personalstrategi.  Målet är att välfärdsområdet ska få en strategi som med tiden ska avhjälpa personalbristen. Samarbetet med läroanstalterna är viktigt för att man ska kunna trygga tillgången till personal också i framtiden.   

Personalstrategin är en långsiktig plan som ska hjälpa till med att uppnå mål som har att göra med personalfrågor och rekrytering. Strategin fokuserar på välfärdsområdets vision och de personalpolitiska målen och åtgärderna som ska främja rekryteringen och skapa bra jobb.

Framtiden ligger i händerna hos studerande

För tillfället råder det personalbrist inom alla yrkesområden i välfärdsområdet.  

– Konkurrensen är hård inom området, men även nationellt och internationellt. På vilket avstånd närmaste läroanstalt finns har också betydelse, säger chefsöverskötare Marjo Orava.

Studerande har en nyckelposition när man ska fundera på den framtida personalsituationen och hur man ska hitta kompetenta arbetstagare. Förhoppningen är att så många studerande som möjligt vill jobba i välfärdsområdet efter att de fått sin examen.

– Vi samarbetar tätt med läroanstalterna, både yrkesskolor, yrkeshögskolor och universitet. Studerande från olika branscher gör sin praktik hos oss och fortsätter sedan som till exempel vikarier. Vi ska göra vårt bästa för att de studerande ska trivas hos oss och vilja fortsätta jobba med oss även efter att de fått sin examen, berättar Orava.

Beslutsfattandet år 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.