Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdets investeringsplan godkändes

Kuvituskuva. Graafinen nuija joka lyö pöytään.
I Österbottens välfärdsområde har man uppgjort en investeringsplan för de närmaste åren. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade på sitt sammanträde måndagen den 3 oktober att godkänna investeringsplanen för år 2023–2026. Planen tillställdes social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet efter måndagens sammanträde.

– Välfärdsområdets investeringar har planerats så att de stöder de strategiska planerna och säkerställer en ekonomiskt hållbar utveckling inom ramen för finansieringen, berättar ekonomidirektör Lena Nystrand.

Den investeringsplan som tillställs ministerierna är en helhet som består av flera delar. Planen inrymmer en textdel där man beskriver investeringarna samt separata investeringsplaner för social- och hälsovården samt för räddningsväsendet samt ett sammandrag över hur investeringarna ska finansieras. Dessutom innehåller investeringsplanen en lista över nya bindande ansvar såsom leasingansvar och hyresansvar gällande hyresutrymmen.

Klient- och patientdatasystemet är den viktigaste investeringen

Investeringsplanen innehåller fyra stora projekt för vilka välfärdsområdet behöver lånefinansiering. Den viktigaste investeringen är ett gemensamt klient- och patientdatasystem, för anskaffningen av detta har 30 miljoner euro reserverats för år 2023-2025.

– Ett nytt klient- och patientdatasystem är en nödvändig anskaffning för att göra arbetet smidigare i hela området. Att ha flera system minskar kundernas valmöjligheter i området och försvårar personalens arbete och även ledning genom information, konstaterar välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen.

De tre övriga stora projekten anknyter till sanering av byggnader. Vasa centralsjukhus T-flygel ska renoveras år 2023. Kostnaderna beräknas bli ungefär 10,5 miljoner euro. Dessutom har 5,1 miljoner euro reserverats för kökets och matsalens utrymmen. För övriga saneringar har 2,8 miljoner euro reserverats. Anslag har även reserverats för att omvandla det nuvarande ambulansskyddstaket till ett delvis uppvärmt utrymme för ambulanserna. Projektet beräknas kosta 0,5 miljoner euro och färdigställas år 2023.

– För att säkerställa kundernas och personalens välbefinnande och trivsel är det viktigt att utrymmena är friska och täcker behovet och att man månar om deras skick och renoverar dem, konstaterar Marina Kinnunen.

Ungefär 1,2 miljoner euro kommer att investeras i olika installationsarbeten. Dessutom kommer ungefär 4,8 miljoner euro att investeras i apparatur och inventarier. I summan ingår räddningsverkets investeringar i fordon och material som 1,7 miljoner euro har reserverats för. Dessutom investerar man i den dyrare apparaturen samt i ambulanserna och i övriga bilar genom leasingfinansiering, till ett totalvärde av 4,7 miljoner euro.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.
– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.
– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.