Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdet planerar att ta tillbaka sina löneräknings- och ekonomitjänster


Styrelsen för Österbottens välfärdsområde har upprepade gånger tagit ställning till utmaningarna i löneräknings- och ekonomitjänsterna. På måndagen den 24 april 2023 kommer styrelsen att sammankomma till ett extra sammanträde för att ta ställning till välfärdsområdets planer på att ta tillbaka de löneräknings- och ekonomitjänster som tillhandahålls av Mico Botnia Ab.

De stora organisationsreformer som genomförts under de senaste åren har ställt till stora utmaningar för löneräknings- och ekonomitjänsterna. Det här har lett till problem för bland annat löneräkningen. Representanter för välfärdsområdet och Mico Botnia har vid upprepade tillfällen hållit gemensamma möten under år 2022 och år 2023 där man gått igenom olika delprocesser. Trots detta fungerar tjänsterna inte som de borde. En del uppgifter som anknyter till anställningsärenden har därför redan överförts tillbaka till välfärdsområdet. 

– För att få läget under kontroll måste tjänsterna nu ledas som en helhet, säger välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen

Österbottens välfärdsområde är en av delägarna i Mico Botnia. Diskussioner om förändringen pågår med de andra stora delägarna i Mico Botnia. Dessutom för man fortfarande förhandlingar med Mico Botnia om detaljerna om hur och när frigöringen från samarbetet ska genomföras.

Österbottens välfärdsområde erbjuder Mico Botnias anställda som för närvarande tillhandahåller tjänster för välfärdsområdet en möjlighet att övergå i välfärdsområdets tjänst. Överföringen skulle ske med oförändrade anställningsvillkor.

Välfärdsområdesstyrelsen tar beslut i ärendet vid sitt sammanträde på måndagen den 24 april 2023.