Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdet kan inte utesluta att bluffmeddelanden skickats ut i Vasa sjukvårdsdistrikts namn – sådana här meddelanden skickar vi


På tisdagen den 14 mars meddelade Österbottens välfärdsområde att eventuella bluffmeddelanden skickats till kunder där kunderna betts om slutdelen av sin personbeteckning. Ärendet har undersökts på onsdagen den 15 mars för att utreda hur dessa meddelanden är kopplade till välfärdsområdets tjänster. Åtminstone en del av meddelandena har skickats via den nyligen ibruktagna anmälningstjänsten.

Välfärdsområdet kan ändå inte helt utesluta att någon samtidigt skickat bluffmeddelanden till kunder.

– Vi vill understryka att vi aldrig begär någon att skicka sin personbeteckning per sms. Däremot kan ett textmeddelande innehålla en länk till vår skyddade tjänst där kunden sedan begärs uppge slutdelen av sin personbeteckning, säger IT-direktör Pia Haglund.

En dylik tjänst används för att anmäla sig till de polikliniker som finns i H-huset.

Men om kunden inte känner sig trygg att använda sig av den här tjänsten kan kunden alltid också anmäla sig personligen på plats.

Fel polikliniker har anslutits till anmälningstjänsten

En del av de meddelanden som skickades till kunderna i tisdags är förknippade med det mobila anmälningssystem som togs i bruk den här veckan på en del polikliniker inom den specialiserade sjukvården. Anmälningssystemet skickar ett textmeddelande till kunden med en personlig länk till en datasäker mobil tjänst där kunden kan anmäla sig. Identifieringen i tjänsten sker med slutdelen av personbeteckningen.

I tisdags skickade systemet ändå anmälningsmeddelanden även till patienter med en tid till hudpolikliniken som är belägen i centralsjukhusets äldre del och där ifrågavarande tjänst inte är i bruk.

Det mobila anmälningssystemet har tillfälligt tagits ur bruk för att man ska kunna bekräfta att meddelanden skickas endast från de rätta poliklinikerna. Samtidigt kommer det att ses över innehåller i textmeddelandet för att kunden lätt ska förstå att det är fråga om välfärdsområdets tjänst.

Sådana här meddelanden skickar vi

Välfärdsområdet påminner på många olika sätt kunderna om de tider som bokats för dem. Det mest typiska meddelandet är ett textmeddelande som skickas till kunden föregående dag för att påminna kunden om den bokade tiden.

Välfärdsområdet har också andra nya mobila tjänster, liksom H-husets anmälningssystem (Axel Health) samt Buddy Health Care som till exempel skickar föreskrifter om den egna vården eller om förberedelserna inför någon åtgärd. De här programmen skickar påminnelser som textmeddelanden och länkar, men kontakterna sköts alltid via en skyddad tjänst.

Välfärdsområdets kommunikation ville förebygga eventuella missbruk

På tisdagen den 14 mars fick välfärdsområdets växel ta emot samtal om meddelanden som skickats i Vasa sjukvårdsdistrikts namn, där man begärde kunden att besvara meddelandet med sin personbeteckning. Välfärdsområdet meddelade både medier och via sina egna kommunikationskanaler om de här meddelandena.

– Vi ville inte att mottagarnas personuppgifter skulle missbrukas, och ville få tid att utreda ärendet mera ingående, säger kommunikationsdirektör Petra Fager.

Välfärdsområdet kan ännu heller inte utesluta att bluffmeddelanden är i omlopp, även om en del av meddelandena kan vara förknippade med de extra meddelanden som skickades av det nya systemet.

– Det är bra att våra kunder är upplysta och förhåller sig kritiskt även till meddelanden som skickas i myndigheters namn, säger Pia Haglund.