Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdet ger 300 skötare fast anställning och rekryterar personal till socialvården


Social- och hälsovården i Österbotten har använt sig av många visstidsanställda, och kommunerna har bemött det ständiga behovet av vikarier och timanställda på varierande sätt, vilket också konkretiserades när välfärdsområdet startade sin verksamhet. Efter lanseringen av välfärdsområdet har antalet visstidsanställda och timanställda skapat problem för löneutbetalningen.

– I och med att vi ständigt behöver vikarier vill vi ge så många som möjligt ordinarie anställning.–  Det här ger både anställda och oss som arbetsgivare en trygghet och kontinuitet, säger Marina Kinnunen

Inom social- och hälsovården behöver man vikarier i samband med akuta frånvaron, semestrar och oavlönade frånvaron, såsom familjeledigheter. Välfärdsområdet ger nu visstidsanställda vikarier förtur att anmäla sitt intresse för de 300 anställningar som välfärdsområdet avser ändra till ordinarie. För att bemöta behovet på enheterna kommer man i det slutgiltiga valet att ta i beaktande var de intresserade arbetar geografiskt men naturligtvis också hurdan kompetens och utbildning de har.

Förändringen är kostnadsneutral, eftersom motsvarande summa använts för de visstidsanställdas löner. Cirka 70 procent av befattningarna är närvårdarbefattningar och 30 procent är till för legitimerade yrkesutbildade personer med lägre högskoleexamen (sjukskötare, hälsovårdare, socionom, geronom).

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 28 mars ska godkänna inrättandet av dessa befattningar och tjänster.

Fler anställda till socialvården och stödtjänsterna

Samkommunstyrelsen beslutade också föreslå att nya tjänster ska inrättas inom socialvården. De nya tjänsterna inrättas för att bemöta kraven i den lag som trädde i kraft 1.1.2022 och som innehåller bestämmelser om personaldimensioneringen inom barnskyddet. Med en del av de nya tjänsterna strävar man också efter att underlätta bristen på personal inom socialvården. Styrelsen föreslår att följande nya tjänster ska inrättas: 5 tjänster som ledande socialarbetare, 5 tjänster som socialarbetare, 2 tjänster som socialhandledare och 5 tjänster som socialhandledare.

Välfärdsområdets förvaltning ska stärkas med tilläggspersonal. Förvaltningen behöver mer personal för att kommunerna inte överförde några anställda till en del stödtjänster och förvaltningsuppgifter. I en så här stor organisation behövs det en alldeles ny regional samordning för att den interna servicen ska fungera. I och med det kommer man att inrätta nya befattningar för personalförvaltningen, ekonomiförvaltningen, inköpet och fastighetsförvaltningen. Den totala kostnaden för inrättandet av dessa tjänster uppgår till cirka 800 000 euro per år, varav hälften beräknas gå till planeringen av år 2023.

Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 28 mars ska godkänna inrättandet av dessa befattningar och tjänster.

Beslutsfattandet år 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.