Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdet bereder sparåtgärder för 30 miljoner år 2024 – kom med på infomötet 30.10

Österbottens välfärdsområde står inför tuffa beslut. Nästa år, 2024, måste 30 miljoner euro bort. Finansieringen styrs av lagstiftningen och i nuläget använder vi mer pengar än vad vi har till förfogande för servicen. Så stora besparingar lyckas inte utan kännbara ändringar i servicenätet. Samtidigt vill man satsa på den förebyggande verksamheten, närservicen, digitala tjänster samt servicen för barn, unga och familjer.

År 2023 var anpassningsbehovet 10 miljoner euro. I praktiken syns denna besparing bland annat i form av att de minsta verksamhetsenheterna stängs, att enheter slås ihop samt att samarbetsförhandlingar förs för förvaltningens, ledningens och mellanledningsstrukturens del.

– Det finns inget som heter lätta sparåtgärder, men de som vi står inför år 2024 kommer vara svårare än det här årets, säger välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

Besparingsbehovet för år 2024 är 30 miljoner euro.

– På sikt sparar vi pengar genom att göra verksamheten effektivare, därför behöver vi fortsätta ta fram mer digitala tjänster och distanstjänster. De är ändå en del av en större verksamhetsförändring och därmed kommer vi inte undan nedskärningar, säger Marina Kinnunen.

För tillfället håller vi på att utvärdera olika potentiella sätt att banta ner verksamheten så att vi ska kunna ge service i enlighet med kraven i lagstiftningen. Sparförslagen presenteras för välfärdsområdets förtroendevalda på ett seminarium den 27 oktober.

De egentliga besluten fattas av välfärdsområdesstyrelsen den 20 november 2023 och välfärdsområdesfullmäktige den 27 november.

Infomöten på nätet 30.10

Måndagen den 30 oktober ordnar välfärdsområdet ett infomöte på distans, i första hand för kommuner, organisationer och andra samarbetspartners, men mötet är öppet för allmänheten. På infomötet går man igenom beredningens förslag på ändringar i servicen och servicenätet.

OBS! Materialet från informationsmötet den 30 oktober har tagits bort från nyheten den 9 november

Så här fortskrider arbetet

  • Tjänstemännen bereder olika alternativ
  • 27 oktober: Seminarium för välfärdsområdesfullmäktige
    30 oktober: Öppet informationsmöte på distans
  • 8 november: Kommunerna, organisationerna, klientråd, råd och samarbetsgrupper kan ge sitt utlåtande av planer.
  •  14 november: Planerna presenteras för styrelsen och fullmäktige
  • 20 november: Styrelsen fattar beslut i ärendet
  • 27 november Fullmäktige fattar beslut om verksamhets- och ekonomiplan 2024