Till innehållet
Välfärdsområdesreform

Välfärdsområdesfullmäktige godkände upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem

Kuvituskuva. Graafinen nuija joka lyö pöytään.
På måndagen den 6 juni förband sig välfärdsområdesfullmäktige till upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem. Ärendet har tidigare behandlats i såväl samkommunens styrelse och fullmäktige som i välfärdsområdesstyrelsen.

Upphandlingen av det nya systemet genomförs i form av en konkurrenspräglad dialog. Österbottens välfärdsområde skaffar de IKT-tjänster som anknyter till klient- och patientdatasystem av in house-bolaget 2M-IT som fungerar som upphandlande enhet vid konkurrensutsättningen. 2M-IT ansvarar för upphandlingsprocessen medan välfärdsområdet ansvarar för det konkurrensutsatta systemets innehåll och funktioner.

Ansvaret för ordnandet av tjänsterna i Kronoby reddes ut

Välfärdsområdesfullmäktige behandlade även överföringen av Kronobybornas social- och hälsovårdstjänster till Österbottens välfärdsområde. Välfärdsområdesfullmäktige godkände den ansvarsfördelningstabell där man fastställer vilka tjänster Österbottens välfärdsområde tillhandahåller själv och vilka tjänster som välfärdsområdet ska avtala om med Mellersta Österbottens välfärdsområde.

– Jag är mycket glad att vi nu har kunnat komma överens om en fördelning av ansvar som möjliggör att Kronobyborna även i framtiden kan använda tjänster i Karleby och Mellersta Österbotten. Vi har hela tiden haft detta som mål och nu har vi tagit ett stort steg på vägen. Viktigt är nu att arbeta vidare med avtal kring de här områdena och se till att alla detaljer landar rätt, säger fullmäktigeordförande Mikko Ollikainen.

Välfärdsområdesfullmäktige fick också ta del av välfärdsområdesstyrelsens linjedragning som innebär att välfärdsområdesdirektören och övriga ansvariga tjänstemän ännu i oktober ska förhandla med samkommunen Soite, Österbottens och Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk samt med Eskoo och Kårkulla samkommuner för att bekräfta att de uppgifter som berör lokaliteter och avtal är aktuella.

Beslutsfattandet år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.
– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.
– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.