Till innehållet
Allmänt

Välfärdsområdesfullmäktige godkände avtal, egendom och personal som överförs till välfärdsområdet

Kuvituskuva. Graafinen nuija joka lyö pöytään.
Vid sitt sammanträde den 21 mars tog välfärdsområdesfullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslut om fastigheter, anställda och allmänna avtal som överförs till välfärdsområdet.

– Även om vi i Österbotten är betydligt längre hunna än de flesta andra områden i landet, då det gäller förberedelser inför det nya området inleder sin verksamhet 1 januari 2023, återstår ett massivt med arbete för att få de återstående överföringarna smidigt gjorda. Tiden är knapp och därför var dagens beslut otroligt viktiga. Många pusselbitar ska falla på sin plats och för att nå bästa resultat krävs även ett smidigt samarbete med till exempel kommunerna och övriga parter som berörs, säger välfärdsområdesfullmäktiges ordförande Mikko Ollikainen.

Samkommuners och specialomsorgsdistrikts tillgångar, skulder och förbindelser överförs till välfärdsområdet den 1 januari 2023. Överföringen omfattar

  • Samkommunen för Österbottens välfärdsområde
  • Den verksamhet som specialomsorgsdistrikten Eskoo och Kårkulla upprätthåller i Österbotten
  • Korsnäs socialvård
  • Kronobys social- och hälsovårdstjänster som överförs från samkommunen Soite samt Kronobys elevvård
  • Österbottens räddningsverks verksamhet samt den verksamhet som Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk upprätthåller i Jakobstad, Larsmo och Kronoby.

Samkommunerna och specialomsorgsdistrikten har gjort en redogörelse där de beskriver de skulder, förbindelser, ansvar och avtal och tillgångar som överförs på välfärdsområdets ansvar.

Enligt lag ska kommuners och samkommuners gällande avtal överföras till välfärdsområden. I Österbotten omfattar överföringen serviceavtal, IKT-avtal, avtal om stödtjänster, hyresavtal, teleoperatörsavtal och leasingavtal.

Egendom och skulder överförs 1.1.2023

Värdet på de anläggningstillgångar som överförs till Österbottens välfärdsområde uppgår till cirka 14,4 miljoner euro. Tillsammans med tillgångarna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde kommer Österbottens välfärdsområdes anläggningstillgångar i början av år 1.1.2023 att uppgå till 423,4 miljoner euro. Dessutom kommer egendom att överföras via separata leasingavtal.

Samkommunerna har även skulder som i början av nästa år uppskattas uppgå till 208,2 miljoner euro, varav 206 miljoner kommer att användas för att finansiera H-nybyggnationen och de saneringar som genomförs på välfärdsområdets centralsjukhus i Vasa.

300 enheter från Kronoby till Kristinestad

Lokaler ock lös egendom som används i kommuner och samkommuner för primärvård, specialiserad sjukvård, socialvård och räddningsverksamhet övergår i välfärdsområdets besittning. Från och med början av nästa år kommer välfärdsområdet ha cirka 300 lokaler runt om kring i Österbotten med sammanlagt 380 000 kvadratmeter våningsyta. När det nya H-huset färdigställts kommer drygt en tredjedel, eller 144 500 kvadratmeter, att ägas av välfärdsområdet.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde kommer i mars att ingå hyresavtal med kommunerna. En del av hyresavtalen mellan kommunerna och välfärdssamkommunen kommer att överföras och en del ingås för bara ett år.

En organisation med nästan 8 000 professionella

En utredning om den personal som överförs från de organisationer som ansluter sig till välfärdsområdet har gjorts, men uppgifterna behöver ännu kompletteras. Enligt de uppgifter som nu finns till förfogande kommer välfärdsområdet att ha 7 889 anställda. Den personal som överförs till välfärdsområdet består av vård- och socialvårdsanställda, personal som nu arbetar på räddningsverk samt förmän med olika yrkesbenämningar.

Personalkostnaderna i Österbottens välfärdsområde kommer 1.1.2023 att uppgå till cirka 391,4 miljoner euro, men eventuella löneförhöjningar kan ännu tillkomma till denna summa.

Beslutsfattande år 2022

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.