Till innehållet
Allmänt

THL:s nya rekommendationer om testning och karantän tillämpas i Österbotten från och med 14.1


Institutet för hälsa välfärd (THL) gav på torsdag 13.1 en rekommendation om att förkorta karantän på grund av coronaviruset till fem (5) dagar. Samtidigt rekommenderar THL också att största delen av de som bara har lindriga symtom tar ett självtest för corona hemma. THL:s nya anvisningar och rekommendationer tillämpas i Österbotten från och med fredag 14.1.

Vidare anvisningar finns på THL:s webbplats (tills vidare endast på finska). OBS! I Österbotten har anvisningarna kompletterats.

Ta ett självtest om du misstänker coronasmitta

Nya anvisningar i Österbotten: Om du har symtom på coronavirus, ta ett självtest hemma.  Om självtestet visar negativt men symtomen håller i sig, ska du ta ett nytt självtest.

Om du får ett positivt resultat av självtestet ska du själv meddela de personer som du varit i närkontakt med (under 2 meter och över 15 minuter) 48 timmar före symtomen började och efter att symtomen började, att de har blivit exponerade för coronaviruset. Stanna i isolering i 10 dagar. Om du behöver ett officiellt testresultat för inkomstbortfall ska du åka och ta ett officiellt test.

Du som har symtom rekommenderas att undvika närkontakter med andra än de som bor i samma hushåll i minst fem dygn från det att symtomen började.

I fortsättningen tas ett officiellt coronatest av hälso- och sjukvården i följande fall:

  • När en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har rekommenderat att ett test ska tas.
  • Om du arbetar inom social- och hälsovården med kunder och patienter.
  • Om du jobbar inom omsorg eller service för personer med funktionsnedsättning, vilka har service dygnet runt. Det här gäller oavsett vilka arbetsuppgifter du har.
  • Om du hör till riskgruppen för allvarlig coronavirussjukdom.
  • Om du är gravid.

För att beviljas dagpenning vid smittsam sjukdom krävs ett officiellt test som utförts av hälso- och sjukvården och ett isolerings- eller karantänsbeslut som utfärdats efter detta officiella test.

Epidemin är inte över

Nya anvisningar innebär inte att epidemin eller allvarliga sjukdomsfall förorsakade av epidemin är över. Ändringarna är en följd av att de tidigare rutinerna inte är tillräckligt effektiva i en situation där resurserna inte räcker till för att fatta beslut om karantän och isolering tillräckligt snabbt.

– Nu är det alla vi individer som är ansvariga för att bromsa viruset. Vi måste lära oss att agera rätt utan individuella beslut av myndigheterna, säger Peter Nieminen, chefsöverläkare i Österbottens välfärdsområde.

Genom att följa restriktioner och rekommendationer hjälper du till att bromsa spridningen

Spridningen av coronaviruset förebyggs nu i synnerhet med restriktioner och rekommendationer som gäller alla invånare i Österbotten. Bindande restriktioner införs av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och regionala rekommendationer ges av Österbottens coronasamordningsgrupp.

– För tillfället smittar coronaviruset mycket lätt. Ett effektivt sätt att skydda sig själv och andra är att undvika situationer där viruset smittar. Vaccinet skyddar från att bli allvarlig sjuk, säger Nieminen.

Kort och koncist handlar rekommendationen om att undvika att träffa andra än dem som bor i samma hushåll, till exempel genom att jobba på distans.

Skydda dig med vaccin

Alla kommuner i Österbotten erbjuder nu coronavaccin för alla över 5 år. Bokningssystemet fylls på hela tiden med nya vaccintider.