Till innehållet

Ett temporärt beredningsorgan, som beredde besluten som gäller organiseringen av det självstyrda välfärdsområdets förvaltning, inledde sin verksamhet 1.1.2023. Det temporära beredningsorganet ansvarade för att organisera och leda beredningsarbetet.

Det temporära beredningsorganet beredde inledandet av välfärdsområdets verksamhet och dess förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige blev valt och den välfärdsområdesstyrelse som tillsattes av välfärdsområdesfullmäktige hade inlett sin verksamhet.

Uppgifter:

  1. utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för personalen
  2. delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområdet
  3. delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och skyldigheter som hänför sig till dem
  4. delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till välfärdsområdet
  5. bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av revisor
  6. besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022
  7. delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet
  8. bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning

Beredningsorganets sammanställning

Ordinarie medlemErsättare
Marina Kinnunen (ordför.) Samkommunsdirektör
Pia-Maria Sjöström, Sektordirektör, barn, unga och familjerSofia Svartsjö, Verksamhetsområdesdirektör,
social- och hälsocentral
Erkki Penttinen, Sektordirektör, personer i
arbetsför ålder
Annica Sundberg, Verksamhetsområdesdirektör,
rehabilitering
Leif Holmlund, Sektordirektör, äldre personerTony Pellfolk, Verksamhetsområdesdirektör,
hem- och boendeservice
Peter Nieminen, ChefsöverläkarePeter Riddar, Ledande läkare, allmänmedicin
Marjo Orava, ChefsöverskötareArja Tuomaala, Förändringsledare
Carina Nåhls, SocialdirektörAlice Backström, Förändringsledare
Maria Liukkonen, tf Förvaltninschef
Pia Nyman, Utvecklingschef (FUI)
Mari Plukka, KvalitetsdirektörSari West, Kundbetjäningschef
Ann-Charlott, Gröndahl HR-direktörKerstin Granlund, HR-utvekclingschef
Lena Nystrand, EkonomidirektörErica Backholm, Ekonomichef
Petra Fager, KommunikationsdirektörHanna Hattar, Kommunikationschef
Päivi Berg, Enhetschef (sekr.)Maria Hammar, Sote-koordinator/planerare
Tero Mäki, Räddningsdirektör (viceordf.)Krister Fogelberg, Räddninigschef
Otto Ilmonen, Samkommunsdirektör KårkullaSusanne Karlsson, Chef för expert- och utvecklingscenter
Kaija Metsänranta, Sammkommunsdirektör, EskooMikko Heiniluoma, Servicehef
Stefan Svenfors, Kommundirektör, PedersöreGun Kapténs, Kommundirektör, Larsmo
Rurik Ahlberg, Kommundirektör, KorsholmTom Holtti, Kommundirektör, Vörå
Juha Rikala, Kommundirektör, LaihelaTomas Häyry, Stadsdirektör, Vasa
Mikaela Björklund, Stadsdirektör, NärpesMila Segervall, Stadsdirektör, Kristinestad
Sakkunnig:
Suvi Einola, Förändringsledare

Beredningsorganets protokoll