Till innehållet
Allmänt

Svara på enkäten och dela dina erfarenheter om tjänster som främjar välmående och hur du hittar dem! 


Inom Österbottens välfärdsområde ska det utvecklas en webbplats där du kan se vilket utbud som finns av aktiviteter och tjänster som främjar hälsa och välmående i din hemkommun och andra kommuner i din närmiljö. Syftet med webbplatsen är att samla välfärdsområdets, kommunernas och olika organisationers tjänster och service på ett och samma ställe så att det ska vara lätt för dig att hitta de aktiviteter som främjar ditt välmående.  

Målet med enkäten är att få veta vilka aktiviteter och tjänster du upplever är viktiga för ditt välmående och hur du hittar de aktiviteterna och tjänsterna just nu. Svaren från enkäten behandlas anonymt och kommer till nytta när webbplatsen ska utvecklas. Svarstiden är fram till 17.5.2024.