Till innehållet
Allmänt

Styrelserna visade grönt ljus för upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem


På måndagen den 16 maj tog både styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde och välfärdsområdesstyrelsen för det självstyrande välfärdsområdet ställning till upphandlingen av ett nytt klient- och patientdatasystem. Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutade föreslå för samkommunens fullmäktige att en upphandling av ett nytt klient- och patientdatasystem ska påbörjas. Medan välfärdsområdesstyrelsen förband sig till samkommunens beslut och i sinom tid kommer att fatta ett konkurrensutsättningsbeslut för den verksamhet som inleds år 2023.

Konkurrensutsättningen banar väg för ett gemensamt system

För närvarande använder man sig av sex olika klient- och patientdatasystem i Österbottens välfärdsområde. Det här splittrade systemfältet skapar en verksamhetsmiljö som varken är tekniskt lätt att hantera eller kostnadseffektiv.

Det nya systemet ska utvecklas tillsammans och med hjälp av de aktörer som tillhandahåller de gemensamma tvåspråkiga service- och vårdprocesser som används inom den specialiserade sjukvården, primärvården och socialvården samt specialomsorgerna. Dessutom vill man med hjälp av digitala lösningar effektivera verksamheten men också uppföljningen och analyseringen av verksamheten i området.

– Det här utvecklingsprojektet är en stor satsning som kommer att påverka våra anställdas arbete, men även våra kunders och patienters service och vård. För att våra anställda ska kunna erbjuda våra kunder och patienter en smidig och säker vård och service måste de ha tillgång till aktuella uppgifter om dem, säger IT-direktör Pia Haglund.  

Upphandlingen genomförs i form av en konkurrenspräglad dialog. Välfärdsområdets in house-bolag 2M-IT av vilket välfärdsområdet köper sina IKT-tjänster som är förknippade med klient- och patientdatasystemet fungerar som upphandlande enhet vid konkurrensutsättningen. Den kommer att beredas i tätt samarbete, där välfärdsområdet kommer att svara för innehållet och funktionaliteterna hos det system som konkurrensutsätts, medan 2M-IT kommer att svara för själva upphandlingsprocessen.

– Vi har tillsatt en arbetsgrupp som kommer att vara verksam under hela konkurrensutsättnings- och lanseringsprocessen. Men även personalen ska engageras i en högre utsträckning bara processen kommit igång. Dessutom kommer vi att tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp bestående av välfärdsområdesfullmäktiges ledamöter till stöd för upphandlingsprocessen, berättar välfärdsområdesstyrelsens ordförande Anne Salovaara-Kero.     

Kostnaderna klarnar under upphandlingsprocessen

Det gemensamma klient- och patientdatasystemet uppskattas kosta cirka 20–30 miljoner euro beroende på omfattningen av den systemhelhet som upphandlas. Medan själva upphandlingsprocessen uppskattas kosta cirka 2,5 miljoner euro. De slutgiltiga kostnaderna klarnar i slutet av upphandlingsprocessen.

De årliga, fortlöpande kostnaderna för att upprätthålla klient- och patientdatasystemet, såsom stöd- och underhållstjänster samt driftstjänster uppskattas bli de samma som för närvarande.

Upphandlingen av det nya klient- och patientdatasystemet kommer nu närmast att behandlas i Österbottens välfärdssamkommuns fullmäktige.

Beslutsfattandet år 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.

– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.

– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.