Till innehållet
Allmänt

Sotender-arbetspass applikation tas I bruk I Österbotten

Älypuhelimen selaamista Vaasan keskussairaalan edustalla

Sotender är en applikation för inhopp inom social och hälsovården. Med hjälp av applikationen skall arbetspassen och arbetstagaren lättare hitta varandra. I Österbottens välfärdsområde inleddes ett fyra månader långt pilotprojekt den 24 oktober på Vasa centralsjukhus.

– Arbetstagarna uppskattar att de själva kan välja sina arbetspass. Ofta när vi frågar vad som gör att man trivs på sin arbetsplats är just möjligheten att själv kunna påverka sin arbetstid, kommenterar ft. avdelningskötare Päivikki Vainio från resursenheten 1.

Applikationen underlättar samordningen av fritid och arbetsliv och underlättar t.ex möjligheten till extra inkomst.

Det är med låg tröskel det skall gå att boka ett ledigt arbetspass eftersom en bokning bara förbinder arbetstagaren till det valda arbetspasset. Det här kan t.ex hjälpa någon som vill komma tillbaka i arbete efter en längre frånvaro, med stöd av detta kan man få möjlighet till en mjukstart på egna villkor, förklarar Vainio.

I applikationen kommer det att finnas arbetspass för närvårdare, sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor och studerande inom social- och hälsovårdsbranschen. Arbetspassen kan bokas av alla yrkesgrupper och studerande och för att göra inhopp krävs det inte att man är anställd av välfärdsområdet.

– Till oss är alla välkomna, både nya och gamla bekanta, gläds avdelningskötare Niina Rintamäki från resursenheten 3. Till oss kan man komma öppet sinne, för detta ger en chans att få bekanta sej med flera olika enheter inom centralsjukhuset fortsätter Rintamäki.

Goda erfarenheter av applikationen i Birkaland

Sotender är redan i bruk i Kangasala i Birkaland och med stöd av appens ibruktagande har staden hittat hundratals nya inhoppare. En del av dem har även velat stanna i jobb efter en positiv upplevelse av inhopp i arbetslivet.

– Vi hoppas att det även hos oss i Österbotten Sotender tas väl emot. Vi tror att applikationen kommer att underlätta både vårdarna samt förmännens vardag, funderar koordinerande serviceförman Anna-Mari Sanjama.

Om applikationen ger goda resultat under pilotperioden, kan dess bruk eventuellt utökas inom Österbottens välfärdsområdes andra enheter.

Arbetspass erbjuds från följande enheter på Vasa centralsjukhuset:

– Bäddavdelningar (Kirurgiska avdelningar T2 och T3, jouravdelningen, hjärtavdelningen, avdelning för onkologi och hematologi samt avdelningen för inremedicin och neurologi E5.)

– Samjouren

– Barnavdelningen

– Intensivvårds- och övervakningsavdelningen