Till innehållet
Allmänt

Serviceboendeenheten Esselunden belönades för god vård

Esselundens personal
Esselundens personal: närvårdare William Ström, närvårdare Gun-May Johansson, ansvarig sjukskötare Elisabet Hägglund, närvårdare Yvonne Snellman, föreståndare Gunvor Björkell, närvårdare Evelina Sjöblom och närvårdare Esther Ahlvik.

Esselunden, en av Österbottens välfärdsområdes serviceboenden, har beviljats en utmärkelse för god äldrevård. Priset delades ut av Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer och stiftelsen La Carita onsdagen den 16 mars.  

Esselunden, som ligger i Pedersöre, är ett serviceboende med heldygnsomsorg som har 22 boendeplatser. Enheten arbetar hela tiden med att aktivt utveckla verksamheten och rutinerna, vilket också syns i kvaliteten på vården. Enheten har ett system med egna skötare, som är med under hela vårdprocessen.

Motiveringen till priset var bland annat följande särdrag på enheten:

  • Vård erbjuds i en hemlik miljö och närvårdarnas kompetens spelar en stor roll.
  • Ett rehabiliterande förhållningssätt samt klientens säkerhet och självbestämmanderätt är viktiga i vårdarbetet.
  • Klientens individuella behov, önskemål, rutiner samt vardagliga saker hen upplever vara viktiga tas i beaktande då vård- och serviceplanen görs upp.

Personalen på boendeenheten får utbildning regelbundet för att deras kompetens ska motsvara klienternas behov bättre. Personalen har bland annat fått utbildning i kinestetik och lean. Arbetshälsan har också en betydande roll.

– Då personalen mår bra och känner sig uppskattad blir vården av klienterna ännu bättre, berättar Gunvor Björkell, föreståndare på Esselunden.