Till innehållet
Allmänt

Seniorträffar ordnas för 70- och 80-åringar i Nykarleby och Vasa

I maj ordnar Österbottens välfärdsområde seniorträffar för 70- och 80-åringar som inte får annan regelbunden hjälp, såsom hemvård. På seniorträffarna får de äldre tips för att främja hälsan och funktionsförmågan, men även om stöd för att bo hemma. Seniorträffarna är främst riktade till de här åldersklasserna men även övriga seniorer är välkomna att delta.

– Det lönar sig att komma på seniorträff för där får man träffa sitt eget områdes seniorrådgivare och man får även information om seniorrådgivningens verksamhet och målsättningar. Man får också veta i vilka ärenden man kan kontakta seniorrådgivaren. Under seniorträffen har man dessutom möjlighet att fylla i en självvärderingsblankett för att få en uppfattning om hur det ligger till med den egna hälsan, berättar Annika Tetrault, koordinerande avdelningsskötare för hälsovårdstjänster för äldre.

Tidpunkt och anmälan till seniorträffarna

Österbottens välfärdsområde ordnar två svenskspråkiga seniorträffar:

  • För 70-åringar tisdag 14.5.2024 klockan 13–15, Rådhuset i Nykarleby
  • För 70-åringar onsdag 22.5.2024 klockan 13–15, Vasa stadsbibliotek, huvudbiblioteket, evenemangslokal Venny

och två finskspråkiga seniorträffar:

  • För 70-åringar tisdag 21.5.2024 klockan 13–15, Vasa stadsbibliotek, huvudbiblioteket, evenemangslokal Venny
  • För 80-åringar torsdag 23.5.2024 klockan 13–15, Vasa stadsbibliotek, huvudbiblioteket, evenemangslokal Venny

Till seniorträffarna i Nykarleby anmäler man sig genom att skicka textmeddelande till telefonnummer 050 514 4898 eller genom att ringa till 06 786 2753 senast torsdag 10.5.2024. Till seniorträffarna i Vasa anmäler man sig fyra dagar före träffen man vill delta i genom att skicka textmeddelande till telefonnummer 040 186 2846 eller 0400 992 438. Det går också att anmäla sig genom att ringa numren mellan klockan 8.30–9.30, även då senast fyra dagar före träffen. Det finns begränsat antal platser på träffarna.

På programmet står bland annat vikten av kosten

Programmet på seniorträffarna varierar lite men på alla träffar får man bland annat information om hur viktig kosten är när man blir äldre, motion, hur man förebygger fall, hjälpmedel samt seniorrådgivningsverksamheten. På programmet står också pausgymnastik.

Seniorträffarna håller sommarpaus och återvänder sedan i augusti och september. Seniorträffar ordnas i alla Österbottens välfärdsområdes kommuner på antingen finska eller svenska. Datum och klockslag meddelas i augusti.