Till innehållet
Allmänt

Samkommunen upphör när välfärdsområdet startar

Samkommunstyrelsen för Österbottens välfärdsområde sammankom för sista gången den 1 december 2022. Samkommunens verksamhet upphör när ansvaret för organiseringen av social-, hälso- och sjukvården överförs från kommunerna till det självstyrande välfärdsområdet 1.1.2023. Vid sitt sammanträde behandlade samkommunstyrelsen verksamheten och ekonomin för år 2022 samt sammanfattade det arbete som gjorts i år inför överföringen till det självstyrande området.

Österbotten en föregångare i reformen

I Österbotten tog man ett viktigt steg mot integrationen av social- och hälsovården på sommaren 2020 när 13 österbottniska kommuner beslutade slå samman sina krafter och ordna sina social- och hälsovårdstjänster via samkommunen för Österbottens välfärdsområde från och med 1.1.2022. Ett år senare fattades ett nationellt beslut om att välfärdsområden ska inrättas från och med 1.1.2023.

Det varit till fördel för Österbotten att verksamheten påbörjades inom ramen för en samkommun, för det arbete som man gör för att ta fram jämlika tjänster för österbottningarna är på god väg.

– Verksamheten i samkommunen har stött på utmaningar som är ofrånkomliga i samband med stora förändringar. Men nu är arbetet ändå på god väg mot sitt slutmål, säger samkommunens direktör Marina Kinnunen.

Det arbete som man gjort i Österbotten har uppmärksammats runtom hela Finland och övriga områden har med intresse tagit del av erfarenheterna av beredningen.

– Våra erfarenheter har i år hjälpt andra områden att förbereda sig inför den historiskt stora reformen och har säkert varit till nytta för dem, säger Kinnunen.

Samkommunen står inför en upplösning

Den kortlivade välfärdssamkommunen har ett arbetsamt år bakom sig. I år har många beslut fattats som främjat jämlikheten i servicen.

– Nu erbjuds österbottningarna olika tjänster på enhetligare grunder än tidigare. Tillgången till personal är vår största utmaning, vilket märks i hela välfärdsområdet – men även från det perspektivet är det bra att vi är en och samma organisation, säger Marina Kinnunen.

Samkommunen har skapat en bra grund inför välfärdsområdesreformen. I höst har varierande frågor behandlats med både samkommunens och välfärdsområdets förtroendevalda för att stafettpinnen smidigt ska kunna lämnas över till den nya organisationen.

– Snart är det dags att föra över ansvaret till välfärdsområdet. Det har varit fint att få delta i den här stora reformen, och se att arbetet också burit frukt, säger samkommunstyrelsens ordförande Hans Frantz.

– Jag vill tacka alla som deltagit i reformarbetet och samkommunens personal för ett välgjort arbete, säger Frantz.

Verksamheten i Österbottens välfärdssamkommun överförs till det självstyrande Österbottens välfärdsområde 1.1.2023.

Beslutsfattandet år 2022

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inledde sin verksamhet 1.1.2022 är en samkommun som ägs av 13 österbottniska kommuner. Samkommunen tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som påverkar den service som tillhandahålls år 2022.
– Samkommunstyrelsens ordförande är Hans Frantz.
– Samkommunfullmäktiges ordförande är Gösta Willman.

Österbottens välfärdsområde är en självstyrande myndighet som inleder sin verksamhet 1.1.2023. Välfärdsområdet tillhandahåller social-, hälso- och sjukvård, specialomsorger samt räddningsverkstjänster.

Styrelsen och fullmäktige för Österbottens välfärdsområde beslutar om ärenden som berör de tjänster som ska tillhandahållas från och med 1.1.2023.
– Välfärdsområdets styrelseordförande är Anne Salovaara-Kero.
– Välfärdsområdets fullmäktigeordförande är Mikko Ollikainen.