Till innehållet
Allmänt

Samjouren i Vasa är överbelastad

Iltainen kuva sairaalan/päivystyksen tunnusmerkistä.

Situationen på samjouren är än en gång utmanande. Det totala antalet patienter ökar men också antalet patienter, som stannar på akuten för att vänta på en bäddplats, ökar.

Vi behandlar dem som insjuknat akut och behöver brådskande vård först. Till exempel allvarliga sjukdomsattacker, kraftiga blödningar och stötar mot huvudet går förbi kön, medan de som har lindrigare symtom har längre väntetid. Under de mest bråda dagarna kan vi inte garantera att de får vård samma dag som de anländer till samjouren.  

Av säkerhetsskäl kan patienternas anhöriga, endast i nödfall tillåtas vara med patienten i vår övervakning. Också i väntsalen vill vi minimera antalet personer, och önskar att enbart nödvändiga följeslagare väntar där.

Om du är på väg till akuten, ring först numret 116 117. Vårdproffsen som besvarar samtalet gör en bedömning av hur akut eller brådskande ditt vårdbehov är. Du får råd om hur du ska ta hand om dina symtom hemma och vid behov uppmanas du åka in till akuten.