Till innehållet
Allmänt

Resultatet av påfyllnadsvalet 12.3.2024


Kandidatnomineringen till vice arbetarskyddsfullmäktige avslutades och två personer blev valda enligt sämjovalsprincipen: Agneta Honkala (1sta vice till Satu Lindström) och Andreas Wentin (1sta vice till Jarmo Hällmark).