Till innehållet
Coronavirus

Rekordantal patienter vårdas för corona i Österbotten


I Österbotten vårdas nu ett rekordantal coronapositiva patienter samtidigt som vårdanställda saknas på grund av sjukfrånvaron. Det här påverkar i synnerhet den icke-brådskande vården i och med att personalen måste anvisas till mera brådskande vård. På grund av det svåra epidemiläget har man blivit tvungen att inskränka verksamheten på exempelvis Vasa centralsjukhus och hälsostationerna i Vasa och Korsholm.

Ett vanligt sjukledighetsintyg räcker för frånvaro

Om man drabbas av corona ska man fortfarande stanna hemma och undvika kontakter med utomstående i minst fem dygn. Man behöver däremot längre inte uppvisa ett isoleringsbeslut för arbetsgivaren, eftersom en arbetstagare som insjuknat i corona i fortsättningen kan vara borta från arbetet med ett vanligt sjukledighetsintyg.

– En coronapositiv person kan vara borta från arbetet med ett sjukledighetsintyg som kan skrivas av en läkare, sjukskötare eller företagshälsovårdare. Den här ändringen gäller alla arbetsgivare, konstaterar chefsöverläkare Peter Nieminen.

Sjukledighetsintyget skrivs för fem dygn. Sjukledigheten börjar från den dag när man fick coronasymtom eller när man fick ett bekräftat positivt testresultat, även om man inte har några symtom. Om man fortfarande har symtom när sjukledigheten tar slut måste man komma överens med sin egen arbetsgivare om en fortsatt frånvaro.

Ändringar i ansökningen av dagpenning vid smittsamma sjukdomar

En person som får ett positivt coronaresultat kan i fortsättningen kontakta den regionala smittspårningen, den egna företagshälsovården eller privat hälso- och sjukvård för att få ett intyg som krävs för att beviljas dagpenning vid smittsam sjukdom. För att söka om dagpenning vid smittsam sjukdom krävs det att personen fått ett positivt resultat i ett officiellt coronatest. Mer information och kontaktuppgifter till den regionala smittspårningen hittas på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

En lägesbild över epidemin 15.3 hittar du på sidan Epidemiläget och rekommendationer.