Till innehållet
Allmänt

Österbottens räddningsverk fick NouHätä!-utmärkelse som tack för att ha engagerat alla i årskurs 7–9 i räddningskunskapskampanj

Tanja Nyqvist NouHätä! -palkinnon kanssa
Alla elever i årskurs 7–9 inom Österbottens räddningsverks område deltog i 2023 års upplaga av brandsäkerhetskampanjen NouHätä! För det här goda arbetet fick Österbottens räddningsverk ta emot den nationella NouHätä!-utmärkelsen av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland den 12 oktober 2023.

– För oss är det viktigt att alla unga får säkerhetsfostran. Det nationella målet för alla räddningsverk är att nå ut till de unga fyra gånger innan de fyllt 25 år. Unga som deltagit i NouHätä!-kursen har till och med varit med och räddat människoliv, tackar Tanja Nyqvist, säkerhetskommunikationssakkunnig på Österbottens räddningsverk.

Unga som deltagit i NouHätä!-kursen har till och med varit med och räddat människoliv.

Tanja Nyqvist

Österbottningarna deltar mer än gärna i NouHätä!-kampanjen, eftersom skolorna har en god vilja och förståelse för hur viktigt det är att unga besitter räddningskunskaper.

– Det är mycket fint att vi får den här utmärkelsen. Det känns bra! Jag är oerhört stolt över vårt räddningsverks gemensamma satsning! Närcheferna och brandmännen spelar en mycket viktig roll i detta och de ska ha ett speciellt tack, berömmer Nyqvist.

Nästa NouHätä!-kampanj drar igång våren 2024

Nyqvist har redan kontaktat skolorna inför nästa års kampanj. Alla skolor med elever i årskurs 7–9 har fått ett brev där man påminner om kampanjen och berättar hur räddningsverket bistår i praktiska frågor.

– Jag hoppas att det hundraprocentiga deltagandet i vårt område blir en trend som håller i sig och att vårt samarbete med skolorna fortsätter vara lika bra som nu, önskar Nyqvist.

Jag hoppas att det hundraprocentiga deltagandet i vårt område blir en trend som håller i sig.

Österbottens räddningsverk har deltagit i NouHätä! ända sedan starten 1996

När kampanjen inleddes hette det brandverk som hörde till kommunerna, numera har vi räddningsverk som hör till välfärdsområdena. Strukturreformer och kommunsammanslagningar har naturligen påverkat verksamheten, men kampanjen fortsätter ändå möta områdets behov och den nuvarande modellen fungerar ypperligt.

Under coronapandemin övergick man till att hålla en inledande kvaltävling elektroniskt, tidigare ordnades kampanjen med papperssvar.

– Så länge vi använde papper skickade vi ett pappersprov till skolan, svaren returnerades till räddningsverket för att rättas och sedan skickade vi resultaten tillbaka till skolorna. Det var ett ganska omständligt jobb. Nu när kampanjen har hand om den första kvalomgången har jobbet blivit lättare för oss, berättar Nyqvist om de senaste åren.

NouHätä! är en riksomfattande kampanj i räddningskunskap för elever i årskurs 7–9. Målet med NouHätä!-kampanjen, som arrangeras av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, är att öka de ungas färdigheter att förutspå och förebygga farliga situationer. Målgruppen för räddningsverkens och skolornas gemensamma kampanjarbete är åttondeklassisterna.

https://nouhata.fi