Till innehållet

Kommuner kan komma överens om att låta en samkommun sköta någon uppgift för deras räkning. Samkommunen är en från medlemskommunerna självständig offentligrättslig juridisk person med ett verksamhetsområde som framgår av grundavtalet. Samkommunen har egna organ och egen personal. Den är en form av offentligrättsligt samarbete mellan kommuner.

En samkommun bildas genom ett grundavtal som medlemskommunernas fullmäktige godkänner. Den sköter för sina medlemskommuners räkning de uppgifter som framgår av grundavtalet.