Till innehållet
Allmänt

Nya samarbetsformer skapas i en gemensam arbetsgrupp för företag, tredje sektorn och välfärdsområdet

Under de följande två åren ska en samarbetsgrupp som tillsatts för samkommunen för Österbottens välfärdsområde och privata serviceproducenter ventilera framtida samarbetsformer och gemensamma utvecklingsobjekt.

– Österbottens välfärdsområdes mål är att hitta och utveckla sätt att främja den ömsesidiga verksamhet som bedrivs av privata serviceproducenter och föreningar men också att främja deras möjligheter att medverka i planeringen och utvecklandet av servicestrukturen, berättar gruppens ordförande Erkki Penttinen som leder välfärdsområdets sektor för personer i arbetsför ålder.

Gruppen är en politiskt obunden sakkunniggrupp bestående av representanter för såväl små som stora företag och föreningar som tillhandahåller social- och hälsovårdstjänster.

Gruppen har sammanträtt två gånger och nu börjar målsättningarna ta form. Arbetsgruppen betonar det som är gemensamt för alla: både i den egna dagliga verksamheten och i den ömsesidiga utvecklingsverksamheten arbetar man för kunderna och patienterna.

Smidighet från den privata sektorn

Redan i samband med de första diskussionerna blev det snabbt uppenbart att såväl välfärdsområdet som företagen och föreningarna måste få en uppfattning om dagens serviceutbud för att de ska kunna komplettera sina tjänster men också för att de ska lyckas anvisa kunder till tjänster som erbjuds av någon annan aktör.

– Företagen och föreningarna vill se en förutsägbarhet och kontinuitet i välfärdsområdets åtgärder och beslut. Både företagen och föreningarna lyfte fram flexibiliteten och smidigheten i verksamheten. Och det här är också varför de kan pilotera och utveckla olika tillvägagångssätt för välfärdsområdena, säger Penttinen när han beskriver diskussionerna.

– Vid diskussionerna har företagen och föreningarna också fört fram hur viktig servicesedelsmodellen är och hur den fungerar, säger förändringsledare Suvi Einola.

Samarbetsgruppens representanter medverkade också i den introduktion som gavs till de nya fullmäktigeledamöterna för att ge sin syn på hur samarbetet kunde utvecklas. Gruppen sammanträder nästa gång i mars.

– Utöver den representativa samarbetsgruppens regelbundna sammanträden avser man också ordna allmänna tillfällen för alla företag och föreningar, berättar Einola.

Samarbetsgruppens sammansättning

Suvi Einola, förändringsledare, Österbottens välfärdsområde
Tuomas Mattila, Coronaria
Hennamari Hietala, Inmedi
Kirsi Ikäheimonen, Vasa Settlementförening rf
Marina Kinnunen, Österbottens välfärdsområde
Kaido Kotkas, Kristiinamedi
Tomas Mäenpää, SJT-Trade Ab Omsorg
Hanna Niemi, Fysioterapia MediAskel Ab
Marko Nikkanen, Familar Ab, Heidi Svartsjö som ersättare
Erkki Penttinen, Österbottens välfärdsområde
Katja Rajala, Silver Hem Ab
Joacim Sandbacka, Folkhälsan Välfärd Ab
Pia-Maria Sjöström, Österbottens välfärdsområde
Mia Vanhatalo, Kristinamedi
Tony Westerlund, Nykarleby Sjukhem, Geritrim (Stiftelsen för Bottenhavets sjukhem)
Pia Vähäkangas, Österbottens välfärdsområde
Johanna Yliviitala, Mielle rf