Till innehållet
Coronavirus

Nya rutiner i kampen mot coronaviruset


Antalet coronafall ökar exponentiellt i Österbotten. Det försvårade läget samt frånvaron till följd av personal som insjuknat och exponerats orsakar problem både inom social- och hälsovården och på andra fronter.

I takt med att läget försämrats har man blivit tvungen att omvärdera hur spridningen av viruset ska kunna hindras och samtidigt beakta social- och hälsovårdens resurser.

Den omfattande smittspårningen läggs på is

I Österbotten har den omfattande smittspårningen varit en hörnsten i coronaepidemin och hittills har det lyckats bra. Nu blir man dock tvungen att pausa smittspårningen, eftersom fördröjningen vuxit sig för stor.

– Nu överförs mycket ansvar till de personer som får ett positivt testresultat. Vi hinner inte ringa upp alla längre, så den som testat positivt måste själv ta ansvar för att både isolera sig och meddela sina närkontakter, berättar Marina Kinnunen, direktör för Österbottens välfärdsområde. 

De närmsta veckorna är det viktigt att alla drar ner på sina sociala kontakter så mycket det bara går.

– Ju mindre närkontakter vi människor har, desto mindre chanser får viruset att sprida sig, säger Marina Kinnunen.

Den som testat positivt måste själv ta ansvar för att både isolera sig och meddela sina närkontakter.

Nya testpunkter och nya anvisningar för när man ska åka och ta ett test

Hittills har invånarna i Österbotten uppmanats att söka sig till coronatest vid minsta lilla symtom. Nu har anvisningarna uppdaterats, numera påverkar vaccinskydd och exponering för viruset hur man ska gå till väga.

– Om personen har ett bra vaccinskydd eller inte känner till att hen skulle ha blivit exponerad, kan hen stanna hemma, följa med symtomen och ta ett hemtest, säger chefsöverläkare Peter Nieminen.

På Österbottens välfärdsområdes webbplats finns anvisningar för hur man ska gå till väga i olika fall.

– Vi har också gjort upp en anvisning för på vilket sätt personer som exponerats för viruset ska få veta om det. En som testat positivt får ett större ansvar och ska själv meddela sina närkontakter att de exponerats, säger Peter Nieminen.

Österbottens välfärdsområde har för tillfället testpunkter i flera kommuner. De största testpunkterna är de utan tidsbokning i Jakobstad och Vasa.

– För att göra det enklare att ta ett test håller vi just nu på att starta upp en ny testpunkt i Vasa, dit det går att boka tid. Testningen med tidsbokning finns i första hand till för dem som inte har tillgång till bil, berättar Marina Kinnunen. Testningen utvecklas också i andra kommuner i välfärdsområdet. Mer info om eventuella nya testpunkter kommer senare.

Från och med 10.1 gäller följande anvisningar i Österbotten:

Smittspårning

Om coronaläget fortfarande försämras blir man tvungen att tillfälligt gå in för en begränsad smittspårning. I praktiken innebär det här att man avstår från en omfattande smittspårning om man inom 4 dagar från ett positivt testresultat inte hinner ta kontakt med de personer som smittats.

En person som fått ett positivt testresultat ska ta kontakt med de personer som hen varit i nära kontakt med inom 48 timmar från att symtomen uppstod eller inom 48 timmar före provtagningen och meddela dem om att hen smittats.

En separat anvisning har utarbetats för kommuner och skolor.

Den omfattande smittspårningen återtas genast när detta är möjligt.

En person som blivit exponerad eller har symtom

Personer som har symtom och/eller är exponerade ska vara i frivillig karantän.

Personer med lindriga symtom stannar hemma, isolerar sig och undviker sociala kontakter.

Separata anvisningar för coronatestningen finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Positivt testresultat – hur ska jag gå till väga?

Testresultaten meddelas per textmeddelande, både om det är positivt och om det är negativt.

En som fått ett positivt resultat ska automatiskt isolera sig och själv meddela sina närstående och personer som hen varit i närkontakt med (under 2 meter och över 15 minuter) 48 timmar före symtomen började. Deras eventuella frivilliga karantän beror på hur många vaccindoser de fått.

Vasanejden får fler testpunkter och även testning med tidsbokning

Drive in-testningen på Kaserntorget i Vasa fortsätter att hålla öppet klockan 8–21.

Dessutom öppnas en testpunkt inomhus och med tidsbokning i Vasa någon gång under vecka 2–3. Testningen med tidsbokning finns i första hand till för dem som inte har tillgång till bil. Mer info om detta kommer senare.

Även i andra kommuner utvecklas testningen. Mer info om eventuella nya testpunkter kommer senare.

5–11-åringar börjar vaccineras i Österbotten

Österbottens välfärdsområde börjar erbjuda coronavaccin till barn i åldern 5–11 år. Tidigare har vaccinen erbjudits till över 12-åringar. För vaccinering av barn krävs vårdnadshavarnas samtycke på en skriftlig blankett. En länk till Institutet för hälsa och välfärds blankett finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Tidsbokningen sker antingen via nätet eller per telefon. Information om coronavaccinationerna i kommunerna samt anvisningar för tidsbokning finns på Österbottens välfärdsområdes webbplats.

Om barnet inte själv förmår besluta om vaccinationen eller om barnet inte vill besluta om saken själv, krävs samtycke av alla vårdnadshavare för att ge coronavaccinet. Samtycket ges genom att fylla i Institutet för hälsa och välfärds blankett för ändamålet. Blanketten tas med till vaccinationsstället.

Vaccinationer av vuxna fortsätter både med och utan tidsbokning

I kommunerna i Österbottens välfärdsområde erbjuds vuxna för tillfället första, andra och tredje dosen coronavaccin. Frågor om coronavaccinationerna kan också riktas till den egna företagshälsovården.

Den som vill ta sin första vaccindos kan antingen boka tid eller besöka ett drop in-tillfälle. Den andra vaccindosen kan ges sex veckor efter den första. Den tredje coronavaccindosen erbjuds alla över 18-åringar då det gått 4–6 månader sedan den andra dosen. Personer i riskgrupp och över 60-åringar kan få den tredje dosen då det gått 3–4 månader sedan den andra dosen.