Till innehållet
Allmänt

Nya öppettider för coronaprovtagningen på Kaserntorget i Vasa


Coronaprovtagningen på Kaserntorget i Vasa kommer i fortsättningen vara öppen från måndagar till lördagar kl. 8–17. De nya öppettiderna träder i kraft från och med måndagen den 28 februari.

Den andra coronaprovtagningen på Dammbrunnsvägen 4 i Vasa kräver tidsbokning och är öppen från måndagar till fredagar kl.  8–15. Tid till provtagning kan bokas via det elektroniska bokningssystemet.

Oftast räcker det med ett hemtest

De flesta som misstänker att de har blivit smittade av coronaviruset kan testa sig med hemtest. Officiella test rekommenderas i vissa fall – exempelvis för personer som arbetar inom social- och hälsovården, hör till någon riskgrupp, gravida eller personer som behöver ett officiellt testresultat för att exempelvis beviljas dagpenning vid smittsam sjukdom. 

I Vasa kommer vi redan i vår försöka övergå helt till tidsbokade provtagningar. I början av coronaepidemin var man ju också tvungen att boka tid till provtagningen, samtidigt som man arrangerat drop in-provtagningar från och med oktober 2021.

– Behovet av provtagningar har minskat i och med hemtesten, och alla rekommenderas ju inte längre ta ett officiellt coronatest. Förhoppningsvis kan vi redan i vår gå tillbaka till de tidsbokade provtagningarna. Men alla som behöver ett officiellt testresultat kommer att testas även i fortsättningen, säger Saija Seppelin som är överskötare för akutvården i Österbottens välfärdsområde.