Till innehållet
Allmänt

Nationell utredning om jourverksamheten och sjukhusnätverket har publicerats

Den 11 januari har Social- och hälsovårdsministeriet publicerat en nationell utredning om servicenivåerna, arbetsfördelningen och samarbetet vid sjukhusen och jourerna inom den specialiserade sjukvården. Utredningen kommer att ligga till grund för den politiska diskussionen, lagberedningen och nödvändiga bakgrundsutredningar.

I utredningen föreslår man att från och med 1.1.2026 minska antalet ställen som tillhandahåller jour inom primärvården.

I Österbotten har man för närvarande två jourställen som är öppna dygnet runt. Jouren i Vasa upprätthåller jourverksamhet inom både primärvården och många olika specialiteter. Jouren i Jakobstad tillhandahåller primärvårdstjänster. Om förändringarna blir verklighet blir vi tvungna att begränsa öppettiderna vid jouren i Jakobstad så att jouren inte längre skulle vara öppen dygnet runt utan exempelvis till klockan 22.

I utredningen föreslår man att sjukhusnätverket senast från och med 2030 ska bestå av fem universitetssjukhus och 5–8 centralsjukhus, medan de resterande sjukhusen skulle vara akutsjukhus.

I utredningen tar man inte ställning till vilka profiler de nuvarande centralsjukhusen borde ha i framtiden. Vårt centralsjukhus är ett sjukhus med omfattande jour och det enda centralsjukhuset i Finland som kan trygga invånarnas språkliga rättigheter – på både svenska och finska.

– Det finns inget i den här rapporten som vi i Österbotten borde oroa oss för när det gäller centralsjukhusets ställning, sjukhuset ska finnas kvar i Österbotten även i framtiden, säger välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen.

– Om det specialtillstånd som ministeriet beviljat jouren i Jakobstad upphör att gälla efter denna utredning kommer vi att stärka våra dagtida tjänster och mobila tjänster – vilket vi visserligen även annars också skulle göra, säger Marina Kinnunen.  

Dåliga nyheter för Österbotten:

  • Nattjouren i Jakobstad kan enligt utredningen inte fortsätta.

Goda nyheter för Österbotten:

  • De preliminära urvalsprinciperna för centralsjukhusen är fördelaktiga för Österbotten: exempelvis befolkningsutvecklingen, sjukhusens infrastruktur, klient- och patientsäkerheten samt förverkligandet av de språkliga rättigheterna.
  • Om man blir tvungen att avstå från nattjouren i Jakobstad får man en möjlighet att stärka servicen under andra tider.

Sammantaget måste exempelvis kvaliteten, patientsäkerheten och kostnaderna utredas mera i detalj, varför det är mycket viktigt att man i samband med lagberedningen utreder frågorna grundligt. Det här är en expertutredning och nu först börjar den politiska diskussionen och därför kan man inte dra några mer långtgående slutsatser ännu i det här skedet.

Här kan du läsa arbetsgruppens rapport